මම අලුත් සාමාජිකයෙක්

නැකැත් රාල

Well-known member
 • Nov 4, 2013
  8,047
  1,322
  113
  කන්ද උඩරට
  මම අලුත් සාමාජිකයෙක්

  බොහො කාලයක් එලකිරියේ ප්‍රේක්ශකයෙක්ව සිටි මම මෙහි ක්‍රියාකාරි සාමජිකයෙක් වීමට තිරනය කලෙමි... එලකිරියේ මිතුරන් සමග එක්වීමට ලැබීම ගැන සතුටු වෙමි...
  :D