මල්දෙනිය අගමැති කරමු

lasankandy

Well-known member
 • Jul 18, 2009
  22,929
  16,547
  113
  KY
  මල්දෙනිය තමා බන් දැන් අගමැති වෙලා ඉන්නෙත් :lol: අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නෑ නේ.:yes: