මාසෙට රුපියල් 23,250.00ක්

Banned!

Member
Jun 30, 2013
11,617
1,130
0
මාසෙට රුපියල් 23,250.00ක්

එන්න අපි ඉතිරි කරමු,
චැලෙන්ජ් එකක් විදියට මෙහෙම ඉතිරි කරලා බලන්න.:yes:

Day 1 LKR 50.00
Day 2 LKR 100.00
Day 3 LKR 150.00
Day 4 LKR 200.00
Day 5 LKR 250.00
Day 6 LKR 300.00
Day 7 LKR 350.00
Day 8 LKR 400.00
Day 9 LKR 450.00
Day 10 LKR 500.00
Day 11 LKR 550.00
Day 12 LKR 600.00
Day 13 LKR 650.00
Day 14 LKR 700.00
Day 15 LKR 750.00
Day 16 LKR 800.00
Day 17 LKR 850.00
Day 18 LKR 900.00
Day 19 LKR 950.00
Day 20 LKR 1,000.00
Day 21 LKR 1,050.00
Day 22 LKR 1,100.00
Day 23 LKR 1,150.00
Day 24 LKR 1,200.00
Day 25 LKR 1,250.00
Day 26 LKR 1,300.00
Day 27 LKR 1,350.00
Day 28 LKR 1,400.00
Day 29 LKR 1,450.00
Day 30 LKR 1,500.00

Total : LKR 23,250.00

පොඩි පඩියක් හම්බෙන අයට මේ ක්‍රමෙ ලෙසි, උබ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් සතියට 2000ක් වගෙ වැඩි කරගෙන යන්න. අවුරුද්දකින් ලක්ශ 25+ ඉතිරි වෙලා තියෙයි
 

ruchira55

Well-known member
 • Mar 23, 2012
  26,118
  4,758
  113
  උබ නම් කියයි. ලීක්ස් ගනන් නිසා කොහිල අල අරන් ගියා. මූනට දමලා ගහනව නම් එකක්, ඔලුවෙන්නෙ ගහන්නෙ, කෙලව්වෙ පහුවදා බත් එකටනෙ.
   

  LazyLizard

  Well-known member
 • Aug 27, 2015
  59,037
  13,172
  113
  5
  කටුකරෝලගම
  ඕක අනික් අතට කරන්න ඕනේ, පඩි ගත්තු ගමන් ලොකු ගණන්, අන්තිමට පොඩි ගණන් :yes: මාසේ අන්තිම වෙද්දී දාහේ කොළ ඉතුරු වෙන්නේ නෑ නැත්තන් ඉතුරු කරන්න.