මුස්ලිම්[]තිරිසන්[]දඬුවම්

huakbar

Member
Mar 22, 2013
384
56
0
මුස්ලිම්[]තිරිසන්[]දඬුවම්

ඉරානයේ හොරෙක්ට ( දෙවියන්ගේ කැමැත්ත අනුව හොරෙක් ) ෂරියා නීතියට අනුව දුන් අමානුෂික දඬුවමක ෆොටෝස් පෙළක්. දඬුවම් දෙන්න කලින් මත්වෙන්න මද්රව්ය දීල

Iran-Finger-Amputation-ISNA-1.jpg

Iran-Finger-Amputation-ISNA-2.jpg

Iran-Finger-Amputation-ISNA-3.jpg

20345.jpg

 
Last edited:

IPman

Well-known member
 • Jun 6, 2011
  2,577
  339
  83
  ගෙදර
  මෝඩ හැතිකරේ

  පස්ලිම් මුකාරිස්ල මහ මෝඩ හැතිකරේ බං