මේවානෙ යකෝ වලි කියන්නේ :lol::lol:

Kaluwitharana

Active member
 • Feb 3, 2017
  180
  97
  28
  72414190_1171568909717544_6604995347116720128_n.jpg

  ඔය පිංතූරෙ දිලිහි දිලිහි ඉන්න කෙනා emerald wasp ඌ මැස්සෙක් නෙවි දෙබරෙක්. ඌ බිත්තර දාන්න හොයන්නේ හොදට වැඩුනු කැරපොත්තෙක්ව..
  එහෙම කැරපොත්තෙක් දැක්ක ගමන් මූ විදුලි වේගයෙන් කැරපොත්තට දශ්ට කරනවා මේ විසෙන් කැරපොත්තගෙ ඉදිරිපාද අඩපන වෙනවා.
  මෙතැනදි මූ ඇවිත් කැරපොත්තගෙ මොලයට සමාන අවයවය තියෙන තැන හොයාගෙන එතනට (තුන් පලකින්?? ) දශ්ඨ කරනවා. මම දන්නා හැටියට ඒ ශල්‍යකර්මය නිසා කැරපොත්තාගේ බිය දැනීම හා එයින් ප්ලා යෑමට අදාල වන උගේ මොලයේ කොටස අක්‍රිය වෙනවා.වෙනස් වචන වලින් කිව්වොත් මූ කැරපොත්තගෙ මොලේ ශල්‍යකර්මයක් කරනවා..
  මෙයින් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැරපොත්‍තා emerald wasp විසින් පාලනය කරන zombie කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
  ඉන්පස්සේ මූ කැරපොත්තාගේ පසුපස කකුලක් අසල ඇග ඇතුලේ බිත්තරයක් දමන අතර උගේ ඇන්ටනා දෙක කඩා දමනවා.
  කැරපොත්තා ලොකු සතෙක් නිසා ඌව
  උස්සගෙන යන්න බැහැ emerald wasp ට ඒත් මොලයේ ශල්‍යකර්මය නිසා බිය නොදැනෙන පලායාමට උත්සාහ නොකරන zombie කරනය වූ කැරපොත්තා උගේ පසු පස රැගෙන යාම ඒහැටි දෙයක් නෙවි. එහෙම අරං ගිහින් කැරපොත්තා ගුලකට දමා වසා දමනවා එසේ වසා දමන්නේ කැරපොත්තා පලා යන නිසා නෙවි.ඌ පලා යන්නේ නෑ . වෙනත් සතුන්ගෙන් ආරක්ශා කරගන්න.
  බිත්තරය පිපිරී එන කීටයා කැරපොත්තාගේ ඇග ආහාරයට ගනිමින් වර්ධනය වෙනවා. පරීක්ශන මගින් හෙලිවී ඇති පරිදි කැරපොත්තා තවමත් මිය ගොස් නෑ ඔබ ඌව අනිත් පැත්ත හැරෙව්වොත් ඌ ආපහු හරි පැත්තට හැරෙනවා. ඒ අනුව කැරපොත්තට හැගීම් දැනීම් තියෙනවා. උගේ ඉදිරි පාදත් හොදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒත් zombie කරනය නිසා ඌ පලා යන්නේ නෑ.
  මේ කීටයත් අපූරුයි. ඌ වර්ධනය වෙද්දි කැරපොත්තගෙ ඇග ආහරය ගත්තත් කැරපොත්තගේ මද්‍ය ස්නායු පද්ධතියට හානි නොකරන්න වග බලා ගන්නවා. ඒ නිසා ඌ වැඩුනු emerald wasp කෙනෙකු වෙලා පිටත එනතුරු කැරපොත්තා මිය යන්නේ නෑ.
  පවු කැරපොත්තා..
   

  JohnSnow

  Well-known member
 • Mar 17, 2017
  5,371
  3,801
  113
  View attachment 109233
  ඔය පිංතූරෙ දිලිහි දිලිහි ඉන්න කෙනා emerald wasp ඌ මැස්සෙක් නෙවි දෙබරෙක්. ඌ බිත්තර දාන්න හොයන්නේ හොදට වැඩුනු කැරපොත්තෙක්ව..
  එහෙම කැරපොත්තෙක් දැක්ක ගමන් මූ විදුලි වේගයෙන් කැරපොත්තට දශ්ට කරනවා මේ විසෙන් කැරපොත්තගෙ ඉදිරිපාද අඩපන වෙනවා.
  මෙතැනදි මූ ඇවිත් කැරපොත්තගෙ මොලයට සමාන අවයවය තියෙන තැන හොයාගෙන එතනට (තුන් පලකින්?? ) දශ්ඨ කරනවා. මම දන්නා හැටියට ඒ ශල්‍යකර්මය නිසා කැරපොත්තාගේ බිය දැනීම හා එයින් ප්ලා යෑමට අදාල වන උගේ මොලයේ කොටස අක්‍රිය වෙනවා.වෙනස් වචන වලින් කිව්වොත් මූ කැරපොත්තගෙ මොලේ ශල්‍යකර්මයක් කරනවා..
  මෙයින් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැරපොත්‍තා emerald wasp විසින් පාලනය කරන zombie කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
  ඉන්පස්සේ මූ කැරපොත්තාගේ පසුපස කකුලක් අසල ඇග ඇතුලේ බිත්තරයක් දමන අතර උගේ ඇන්ටනා දෙක කඩා දමනවා.
  කැරපොත්තා ලොකු සතෙක් නිසා ඌව
  උස්සගෙන යන්න බැහැ emerald wasp ට ඒත් මොලයේ ශල්‍යකර්මය නිසා බිය නොදැනෙන පලායාමට උත්සාහ නොකරන zombie කරනය වූ කැරපොත්තා උගේ පසු පස රැගෙන යාම ඒහැටි දෙයක් නෙවි. එහෙම අරං ගිහින් කැරපොත්තා ගුලකට දමා වසා දමනවා එසේ වසා දමන්නේ කැරපොත්තා පලා යන නිසා නෙවි.ඌ පලා යන්නේ නෑ . වෙනත් සතුන්ගෙන් ආරක්ශා කරගන්න.
  බිත්තරය පිපිරී එන කීටයා කැරපොත්තාගේ ඇග ආහාරයට ගනිමින් වර්ධනය වෙනවා. පරීක්ශන මගින් හෙලිවී ඇති පරිදි කැරපොත්තා තවමත් මිය ගොස් නෑ ඔබ ඌව අනිත් පැත්ත හැරෙව්වොත් ඌ ආපහු හරි පැත්තට හැරෙනවා. ඒ අනුව කැරපොත්තට හැගීම් දැනීම් තියෙනවා. උගේ ඉදිරි පාදත් හොදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒත් zombie කරනය නිසා ඌ පලා යන්නේ නෑ.
  මේ කීටයත් අපූරුයි. ඌ වර්ධනය වෙද්දි කැරපොත්තගෙ ඇග ආහරය ගත්තත් කැරපොත්තගේ මද්‍ය ස්නායු පද්ධතියට හානි නොකරන්න වග බලා ගන්නවා. ඒ නිසා ඌ වැඩුනු emerald wasp කෙනෙකු වෙලා පිටත එනතුරු කැරපොත්තා මිය යන්නේ නෑ.
  පවු කැරපොත්තා..
  fatta. video ekak nadda. oya kiyapu story eka tyena
   

  anchor14

  Well-known member
 • Oct 26, 2017
  1,973
  1,072
  113
  View attachment 109233
  ඔය පිංතූරෙ දිලිහි දිලිහි ඉන්න කෙනා emerald wasp ඌ මැස්සෙක් නෙවි දෙබරෙක්. ඌ බිත්තර දාන්න හොයන්නේ හොදට වැඩුනු කැරපොත්තෙක්ව..
  එහෙම කැරපොත්තෙක් දැක්ක ගමන් මූ විදුලි වේගයෙන් කැරපොත්තට දශ්ට කරනවා මේ විසෙන් කැරපොත්තගෙ ඉදිරිපාද අඩපන වෙනවා.
  මෙතැනදි මූ ඇවිත් කැරපොත්තගෙ මොලයට සමාන අවයවය තියෙන තැන හොයාගෙන එතනට (තුන් පලකින්?? ) දශ්ඨ කරනවා. මම දන්නා හැටියට ඒ ශල්‍යකර්මය නිසා කැරපොත්තාගේ බිය දැනීම හා එයින් ප්ලා යෑමට අදාල වන උගේ මොලයේ කොටස අක්‍රිය වෙනවා.වෙනස් වචන වලින් කිව්වොත් මූ කැරපොත්තගෙ මොලේ ශල්‍යකර්මයක් කරනවා..
  මෙයින් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැරපොත්‍තා emerald wasp විසින් පාලනය කරන zombie කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
  ඉන්පස්සේ මූ කැරපොත්තාගේ පසුපස කකුලක් අසල ඇග ඇතුලේ බිත්තරයක් දමන අතර උගේ ඇන්ටනා දෙක කඩා දමනවා.
  කැරපොත්තා ලොකු සතෙක් නිසා ඌව
  උස්සගෙන යන්න බැහැ emerald wasp ට ඒත් මොලයේ ශල්‍යකර්මය නිසා බිය නොදැනෙන පලායාමට උත්සාහ නොකරන zombie කරනය වූ කැරපොත්තා උගේ පසු පස රැගෙන යාම ඒහැටි දෙයක් නෙවි. එහෙම අරං ගිහින් කැරපොත්තා ගුලකට දමා වසා දමනවා එසේ වසා දමන්නේ කැරපොත්තා පලා යන නිසා නෙවි.ඌ පලා යන්නේ නෑ . වෙනත් සතුන්ගෙන් ආරක්ශා කරගන්න.
  බිත්තරය පිපිරී එන කීටයා කැරපොත්තාගේ ඇග ආහාරයට ගනිමින් වර්ධනය වෙනවා. පරීක්ශන මගින් හෙලිවී ඇති පරිදි කැරපොත්තා තවමත් මිය ගොස් නෑ ඔබ ඌව අනිත් පැත්ත හැරෙව්වොත් ඌ ආපහු හරි පැත්තට හැරෙනවා. ඒ අනුව කැරපොත්තට හැගීම් දැනීම් තියෙනවා. උගේ ඉදිරි පාදත් හොදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒත් zombie කරනය නිසා ඌ පලා යන්නේ නෑ.
  මේ කීටයත් අපූරුයි. ඌ වර්ධනය වෙද්දි කැරපොත්තගෙ ඇග ආහරය ගත්තත් කැරපොත්තගේ මද්‍ය ස්නායු පද්ධතියට හානි නොකරන්න වග බලා ගන්නවා. ඒ නිසා ඌ වැඩුනු emerald wasp කෙනෙකු වෙලා පිටත එනතුරු කැරපොත්තා මිය යන්නේ නෑ.
  පවු කැරපොත්තා..
  good explanation! thanks!

  fatta. video ekak nadda. oya kiyapu story eka tyena
  :rofl:
  oya uda thiyena video eke thiyenne ekane
  ------ Post added on Jan 11, 2021 at 1:07 AM
   
  • Like
  Reactions: Silentmind_001

  SpaceX

  Well-known member
 • Dec 14, 2017
  836
  531
  93
  View attachment 109233
  ඔය පිංතූරෙ දිලිහි දිලිහි ඉන්න කෙනා emerald wasp ඌ මැස්සෙක් නෙවි දෙබරෙක්. ඌ බිත්තර දාන්න හොයන්නේ හොදට වැඩුනු කැරපොත්තෙක්ව..
  එහෙම කැරපොත්තෙක් දැක්ක ගමන් මූ විදුලි වේගයෙන් කැරපොත්තට දශ්ට කරනවා මේ විසෙන් කැරපොත්තගෙ ඉදිරිපාද අඩපන වෙනවා.
  මෙතැනදි මූ ඇවිත් කැරපොත්තගෙ මොලයට සමාන අවයවය තියෙන තැන හොයාගෙන එතනට (තුන් පලකින්?? ) දශ්ඨ කරනවා. මම දන්නා හැටියට ඒ ශල්‍යකර්මය නිසා කැරපොත්තාගේ බිය දැනීම හා එයින් ප්ලා යෑමට අදාල වන උගේ මොලයේ කොටස අක්‍රිය වෙනවා.වෙනස් වචන වලින් කිව්වොත් මූ කැරපොත්තගෙ මොලේ ශල්‍යකර්මයක් කරනවා..
  මෙයින් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැරපොත්‍තා emerald wasp විසින් පාලනය කරන zombie කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
  ඉන්පස්සේ මූ කැරපොත්තාගේ පසුපස කකුලක් අසල ඇග ඇතුලේ බිත්තරයක් දමන අතර උගේ ඇන්ටනා දෙක කඩා දමනවා.
  කැරපොත්තා ලොකු සතෙක් නිසා ඌව
  උස්සගෙන යන්න බැහැ emerald wasp ට ඒත් මොලයේ ශල්‍යකර්මය නිසා බිය නොදැනෙන පලායාමට උත්සාහ නොකරන zombie කරනය වූ කැරපොත්තා උගේ පසු පස රැගෙන යාම ඒහැටි දෙයක් නෙවි. එහෙම අරං ගිහින් කැරපොත්තා ගුලකට දමා වසා දමනවා එසේ වසා දමන්නේ කැරපොත්තා පලා යන නිසා නෙවි.ඌ පලා යන්නේ නෑ . වෙනත් සතුන්ගෙන් ආරක්ශා කරගන්න.
  බිත්තරය පිපිරී එන කීටයා කැරපොත්තාගේ ඇග ආහාරයට ගනිමින් වර්ධනය වෙනවා. පරීක්ශන මගින් හෙලිවී ඇති පරිදි කැරපොත්තා තවමත් මිය ගොස් නෑ ඔබ ඌව අනිත් පැත්ත හැරෙව්වොත් ඌ ආපහු හරි පැත්තට හැරෙනවා. ඒ අනුව කැරපොත්තට හැගීම් දැනීම් තියෙනවා. උගේ ඉදිරි පාදත් හොදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒත් zombie කරනය නිසා ඌ පලා යන්නේ නෑ.
  මේ කීටයත් අපූරුයි. ඌ වර්ධනය වෙද්දි කැරපොත්තගෙ ඇග ආහරය ගත්තත් කැරපොත්තගේ මද්‍ය ස්නායු පද්ධතියට හානි නොකරන්න වග බලා ගන්නවා. ඒ නිසා ඌ වැඩුනු emerald wasp කෙනෙකු වෙලා පිටත එනතුරු කැරපොත්තා මිය යන්නේ නෑ.
  පවු කැරපොත්තා..
  ammo ban
   
  • Like
  Reactions: Silentmind_001