මේ ගෑනු ලමයි

SK29

Well-known member
 • Apr 14, 2017
  578
  492
  63
  black mamba?
  බලන්න තිබ්බා ගෑරන්ඩියෙක් එහෙම ලන්ගින් ගියා නම් නයෙක් නයෙක් කියල කෑගහන හෑටි.
  snake කියන්න මතක්වෙන්නෙ නෑ.

  අම්මලගෙ සල්ලි වලින් රන්ගන පොඩි උන්.

  මට පේන්න බෑ සින්දුව කියන එකාටත් වඩා ලයින් දෙන සහයක ඩෑනීල.