මේ දැරිවි ලස්සනයිනේ........................

AhhhCapaCapa

Well-known member
 • Oct 16, 2022
  2,743
  3,605
  113
  ඇඩ්රස් නෑ
  https://www.instagram.com/giaderza_official_/
  images.jpeg

  DddZVi1U0AEKxNx.jpg
   

  preamble

  Well-known member
 • Dec 22, 2022
  1,335
  2,217
  113
  විභාගේ කට උඩ තියාගෙන මූ කිබි බල ඉන්නවා.
  පලයන් පකෝ ගිහිල්ලා වැඩ කරපන්.
  එක්සෑම් ඉවරවෙනකම් එලකිරි එකට ආයේ ලොග් වෙන්න එපා.
   

  AhhhCapaCapa

  Well-known member
 • Oct 16, 2022
  2,743
  3,605
  113
  ඇඩ්රස් නෑ
  ඕක තියල ගිහින් පාඩම් කරනව
  ok boss
  විභාගේ කට උඩ තියාගෙන මූ කිබි බල ඉන්නවා.
  පලයන් පකෝ ගිහිල්ලා වැඩ කරපන්.
  එක්සෑම් ඉවරවෙනකම් එලකිරි එකට ආයේ ලොග් වෙන්න එපා.
  නරක වීඩියෝ වල හිටියට එය ලස්සනයි 👉👈
   
  • Haha
  Reactions: kevin_levin