මේ decision එකෙන් අපිට තියෙන බලපෑම මොකක්ද?

Avatar998

Well-known member
 • Dec 16, 2014
  2,018
  2,238
  113
  Pandora
  It's official! Russian Central Bank announces that the ruble is tied to gold! 5000 rubles per gram.

  The Central Bank of Russia has officially announced that the Russian ruble will be tied to gold as of March 28, 2022, The rate is 5,000 rubles per gram of gold ingots.
  There are 28 grams in each ounce. 28 grams for 5,000 rubles per gram is 140,000 rubles.

  Are you following me this far?

  The conversion rate of rubles into US dollar is 100 rubles, 90 pounds, for each US dollar.

  If the rubles are tied to gold at 5000 rubles per gram, and there are 28 grams per ounce, which means that an ounce of gold would cost 140,000 rubles, then the conversion into US dollars means that gold costs 1400 dollars per ounce when used the rubles, instead of 1,928 dollars by ounce using the dollars.

  Russia just wiped out about 30 percent (30%) of the US dollar worldwide when it comes to gold ingots.

  People all over the world are literally throwing their money on the ruble and throwing away dollars and euros to do it.
  What Russia just did is the financial equivalent of detonating a nuclear bomb.

  FYI, the last guy on this planet to try to support a currency with gold was Muammar Quadaffi of Libya.

  NATO entered Libya, bombed it to death, until the Libyan people took Quadaffi on the street, beat him with blood and planted a bullet in their head.
  As of now, 10:39 PM EDT, I suspect bankers around the world are on the phone between themselves and the heads of state, instructing them that what Russia has done will totally destroy both the US dollar and the euro, and those bankers of Frog to the heads of state that world war 3 must start immediately.

  Let me explain why.

  Today, the Central Bank of Russia anchored the ruble to gold.

  Last week, Russia said it would sell only OIL and GAS in . . . . Ruble!

  This means that Russian oil and gas are anchored in gold with rubles like gold proxy.

  EFFECT: Europe (which needs Russian gas and oil) will now have to buy rubles from Putin using gold, or pay for oil and gas with gold itself.

  Currently, the FOREX rate for Rubli to Dollari is around 100:1

  BUT... with 5,000 Rubli now equivalent to a gram of Gold, and oil being priced directly into Gold, we will see a MASSIVE price disturbance in the FOREX markets, in terms of how much Gold a Dollar can still buy.

  Foreign countries holding our dollar debt notes as a reserve will see an immediate and much less use for them and want to start downloading them in favor of something more stable; something that holds its value.

  Basically, any currency anchored in gold will fit into the account. which means countries like that - like Japan - will start unloading their dollar debt as soon as possible - are not going to go down with the ship! They'll move to more stable values like... The Ruble.

  This will have a DE-flationistic effect on the Rublo, making it more precious with time.
  This also means that Putin can re-find the ruble whenever he wants, at 500, or 50, or 10. He just keeps getting more precious to him.

  The immediate result is that all those foreign countries dumping their dollar reserves will make all those excess dollars start going home, triggering a worse hyper-inflation than we already have in the USA.
   
  • Wow
  Reactions: Bart_Allen

  EVC

  Well-known member
 • Sep 15, 2008
  16,799
  8,916
  113
  1649429550595.png
   

  Bart_Allen

  Well-known member
 • Jan 23, 2018
  1,942
  2,149
  113
  Speed force
  Bump
  මේ කියලා තියෙන එක කොච්චර දුරට හරි ද දන්නේ නැ. හැබැයි ruble එක නම් දැන් ආයේ war එකට කලින් තිබ්බ price එකටත් උඩින් තියෙන්නේ.
   

  Avatar998

  Well-known member
 • Dec 16, 2014
  2,018
  2,238
  113
  Pandora
  How is this relevant to this thread?

  Bump
  මේ කියලා තියෙන එක කොච්චර දුරට හරි ද දන්නේ නැ. හැබැයි ruble එක නම් දැන් ආයේ war එකට කලින් තිබ්බ price එකටත් උඩින් තියෙන්නේ.
  :confused:
   

  Dr.Amdan

  Well-known member
 • Sep 26, 2015
  18,231
  12,571
  113
  FYI, the last guy on this planet to try to support a currency with gold was Muammar Quadaffi of Libya.

  NATO entered Libya, bombed it to death, until the Libyan people took Quadaffi on the street, beat him with blood and planted a bullet in their head.  මරන්න පුලුවන් නම් මූත් මරලා .
   
  • Like
  Reactions: Avatar998

  Avatar998

  Well-known member
 • Dec 16, 2014
  2,018
  2,238
  113
  Pandora

  onna sinhalen
  ඕක මම දැක්කා බන්. මන් thread එකකුත් දැම්මා ඔය video එක ගැන.

  ඉස්සරෝම කියපන්කො උබ මේ thread එක කියෙව්වද කියලා?
   

  chaturanga836

  Well-known member
 • Aug 12, 2015
  3,134
  1,058
  113
  Malabe
  Bump
  මේ කියලා තියෙන එක කොච්චර දුරට හරි ද දන්නේ නැ. හැබැයි ruble එක නම් දැන් ආයේ war එකට කලින් තිබ්බ price එකටත් උඩින් තියෙන්නේ.
  ඔව් රුසියාවේ තෙල් ඕනනම්, රූබල් වලින් ගනුදෙනු කරන්න කිව්වනේ
   
  • Like
  Reactions: Bart_Allen

  Bart_Allen

  Well-known member
 • Jan 23, 2018
  1,942
  2,149
  113
  Speed force
  නැ මම කිව්වේ ruble එක මුල් දවස් වල ඩොලර් එකට සපෙක්ෂ්ව අඩු උනාට දන්වයේ වැඩි වෙලා කියලා.

  ඔව් රුසියාවේ තෙල් ඕනනම්, රූබල් වලින් ගනුදෙනු කරන්න කිව්වනේ
  ඒ කිව්වට එක රටක් හරි 2 හරි විතරයි එකට එකග වෙලා තිබ්බේ
   
  • Like
  Reactions: Avatar998