මෝඩ ගෝඨා 2021 අවුරුද්දෙන් ගෙවන්න ගත්ත ණය Sri Lanka pays off $200m loan from Bangladesh with $4.5m interest

monson

Well-known member
 • May 7, 2007
  15,845
  8,643
  113
  Sri Lanka has paid off the entirety of USD $200 million loan from Bangladesh, taken through a currency exchange agreement two years ago to survive the severe dollar shortage, reports UNB.
  In the last installment, Sri Lanka paid about $50 million and $4.5 million in interest on the loan on Thursday night, a senior official of Bangladesh Bank said.
  Sri Lanka took this loan for a period of one year in May 2021. However, the country failed to repay the loan due to a worsening domestic economic crisis and the Sri Lankan government declared itself bankrupt. That's why the country took extension to repay the debt several times.
  This year, Sri Lanka's economy started to turn around and the country was able to repay the debt.
  According to Bangladesh Bank, Sri Lanka initially repaid $50 million on 20 August. Then on 31 August, it returned $100 million. Finally, they returned the remaining $50 million on Thursday night.
  Sri Lanka has paid off the loan taken from Bangladesh in three installments.

  - https://en.prothomalo.com/bangladesh/9nm9c53jc8
   
  • Like
  Reactions: Kavindu1221

  KadawathaKolla

  Well-known member
 • Feb 20, 2013
  2,984
  4,496
  113
  බයිස්ලා අන්තිමට බන්ගලියන්ටත් ණය කලා අපිව. එහෙම කරලා පොන්නයා, කොටියා මිස්ටර් බීන් කිය කිය ඉදපු එකාවම ගේන්න වුනා වුන්ගේ ගූ වල සුද්ද කරන්න. රනිල් නෑත්නම් බයියන්ට ගූත් නෑති වෙනවා. හෑබෑයි යාන්තන් ඔලුව උස්සපු ගමන් දෑන් ආයේ සද්දේ පටන් අරන් තියෙන්නේ
   

  kal00

  Active member
 • Feb 7, 2009
  506
  105
  43
  Sri Lanka has paid off the entirety of USD $200 million loan from Bangladesh, taken through a currency exchange agreement two years ago to survive the severe dollar shortage, reports UNB.
  In the last installment, Sri Lanka paid about $50 million and $4.5 million in interest on the loan on Thursday night, a senior official of Bangladesh Bank said.
  Sri Lanka took this loan for a period of one year in May 2021. However, the country failed to repay the loan due to a worsening domestic economic crisis and the Sri Lankan government declared itself bankrupt. That's why the country took extension to repay the debt several times.
  This year, Sri Lanka's economy started to turn around and the country was able to repay the debt.
  According to Bangladesh Bank, Sri Lanka initially repaid $50 million on 20 August. Then on 31 August, it returned $100 million. Finally, they returned the remaining $50 million on Thursday night.
  Sri Lanka has paid off the loan taken from Bangladesh in three installments.

  - https://en.prothomalo.com/bangladesh/9nm9c53jc8  ඒත් බංගලි හැත්ත තවත් කියවයි :sick: