රනිල්ගෙ වැඩපිළිවෙලට ජෙප්පොත් අනුගත වෙද්දී Major boost for local tourism sector with India’s UPI services launch

monson

Well-known member
 • May 7, 2007
  16,267
  9,502
  113
  Sri Lanka’s tourism industry will receive a major boost with the launch of India’s most popular digital payment method Unified Payment Interface (UPI) services in Sri Lanka today, enabling Indian tourists to make payments in Indian Rupees (INR).


  Indian Prime Minister Narendra Modi , Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe and Mauritius Prime Minister Pravind Jugnauth are expected to witness the launch of UPI services in Sri Lanka and Mauritius in the afternoon via video conferencing.


  The Unified Payments Interface (UPI) is an instant real-time payment system developed by National Payments Corporation of India (NPCI). The interface facilitates inter-bank peer-to-peer and person-to-merchant transactions.
  It’s currently India’s most used digital payments method, cornering over 60 percent of the market. The proliferation of UPI has attracted global UPI collaboration, with India inking pacts with over 17 countries including France, Australia, Singapore, the UAE, Saudi Arabia, Oman, Nepal, Mauritius and Bhutan.

  “The launch will enable availability of UPI settlement services for Indian nationals travelling to Sri Lanka and Mauritius as well as for Mauritian nationals travelling to India,” India’s Ministry of External Affairs said in a statement.


  Sri Lanka identified UPI as a key component in the country’s tourism strategy to boost both tourist arrivals and revenue from India, which is currently the largest tourism source market


  “India being one of our main tourism (source) markets, the ability for Indian tourists to make payment in their own currency, for tourism and other services in Sri Lanka, going forward, will no doubt, be a huge boost to the industry. SLAITO is indeed pleased with this development,” SLAITO President Nishad Wijetunga told Mirror Business.
  Ahead of the launch, Minister of Foreign Affairs also highlighted that UPI launch would facilitate to increase tourism.


  The SLTDA and Hotels Association of Sri Lanka (THASL) officials were not immediately available to comment on this development at the time of the publication. However, SLTDA Chairman Priyantha Fernando has been a vocal supporter of both Unified Payments Interface (UPI) and RuPay card.


  UPI will be integrated with Sri Lanka’s LankaPay which would allow Indians travelling to Sri Lanka to make payments using UPI at over 450,000 locations that support LankaQR.
  In November last year, teams from LankaPay and India’s NIPL demonstrated successfully how a UPI-enabled payment app PhonePe could scan a LankaQR code and make a payment.


  In addition, this launch is set to benefit a wide cross-section of people through a faster and seamless digital transaction experience and enhance digital connectivity between the countries. Overall, UPI payments have the potential to have positive impact on the economy by reducing the costs of financial transactions, enabling a more convenient method to transact and driving financial inclusion.

  - https://www.dailymirror.lk/business...or-with-Indias-UPI-services-launch/215-276798  ------ Post added on Feb 12, 2024 at 2:36 PM
   
  • Love
  Reactions: Asmodeus

  u_make_me_sick_

  Well-known member
 • Oct 1, 2011
  11,181
  6,862
  113
  425444784_3761163420835359_7092994920051193407_n.jpg
   

  monson

  Well-known member
 • May 7, 2007
  16,267
  9,502
  113
  සංවර්ධිත රටක් වෙන්න තියෙන්න ඕන ඒක පුද්ගල ආදායම

  2035 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - $16430
  2040 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - $17420
  2045 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - $18400
  2048 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - $18990

  2027 IMF Programme එක ඉවර වෙලා, එතන ඉඳන් තියන් යන්න ඕන ආර්ථික වර්ධන වේගය සංවර්ධිත රටක් වෙන්න

  2035 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - 19.3%
  2040 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - 11.9%
  2045 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - 8.8%
  2048 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - 7.7%

  ලංකාව 8% වඩා ආර්ථික වර්ධන වේගය තියා ගෙන තියෙන්නේ 5 වතාවක් විතරයි පහුගිය අවුරුදු 75ටම. 2048 සංවර්ධිත රටක් වෙන්න - 7.7%. මේක තමයි ප්‍රයෝගිකව කරන්න පුළුවන් දේ.  දැන් කයිවාරු ජෙප්පෝ අවුරුදු 2න් 3න් සංවර්ධිත රටක් කරනවද ආර්ථික වර්ධන වේගය 50% විතර කරලා ? :lol: :lol: :lol:

  පේනවනේ stage වල කයිය ගහනවා වගේ වැඩේ ලේසි නැහැ කියල :lol:
   
  Last edited:

  gamerlk

  Well-known member
 • Dec 23, 2023
  3,922
  5,565
  113
  Lanka’s tourism industry will receive a major boost with the launch of India’s most popular digital payment method Unified Payment Interface (UPI) services in Sri Lanka today, enabling Indian tourists to make payments in Indian Rupees (INR).
  ඩොරල් නැද්ද මචන්