ලැප් එකෙන් එලකිරි එන්න බැරි ඇයි ?

VB91

Junior member
 • Dec 18, 2015
  99
  29
  18
  ලැප් එකෙන් එලකිරි එන්න බෑනෙ.. මෙහෙම වෙන්නෙ ඇයි
   
  Last edited:

  pjgprabath

  Well-known member
 • Aug 2, 2008
  1,279
  2,161
  113
  Im Stupid Season 1 GIF by Paramount+