වැඩ්ඩෝ ඉන්නවදෝ

LC1989

Well-known member
 • Sep 18, 2011
  2,958
  719
  113
  මේකයි මචන් සින් එක ෆයිල් එකක code වගයක් decrepit කරගන්න ඕන .මම ගුගල් කරලා බැලුව එකක්වත් හරි ගියේ නැ පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් කරලා දීපන් ලොකු උදව්වක්

  මෙන්න ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි


  ;9‘B´õÁŽf(И1(%Ž´®áü¨«èý@6Ç~4öoÆ[ ™¡;<Š,¨ØÅ¿¼ûøÊØïNóö$;\hk».îfÚKbT"cø~&½®ñ
  Šçr’?-ã9§ )lÙýÆ_Û+z[ýrÑ°ÔšÛ;›H|-[º'\å
  rp¡^]!ã]íLwe ó”òøf>©ªJ{”ÃWÇ",,ñ>z!U,Ö,~#À3Kíª
  Õû'üŒXOh‘€•XqÚmÊHWtŽNR89
  qƒ@du›W´U2ø–‰ðÜC¤’™/¡.vrN9qÎïå [xI»‹ž¡
  $úÏHŒ`®ÁFh‰Q$#ôÓ{s€Ódo¸ôoGwžˆá"<CÞÖ"Ö¤²š±`q½–†ei|t<†™¤Ük¡Ì‘ìÏš=O÷\¯jL»
  ¹2-N5~þ[<*±üß•ÀwXu:oä'“nr&Í*âLrAŸªÍö9è:_˜fÓQ\zŠ5¥q°Î1'î•ïÕ?¦àrNšy›Ìb}y
  [email protected]ÛˆM]ï[!F¶œùœ½mP‹>×FÅøŠ¹Û=QÖÂõ/KVŠ½?™h§ôü"N®]³ÃS€{Ž_s”*!PLZy¬lwÅ65‡z°äø°Ÿ²¬€ ÓÿŸºw&!V¶î>

  ෆයිල් එක
  https://filelu.com/i6v90ebdmy8r
   
  Last edited:

  Voltage

  Well-known member
 • Feb 6, 2012
  18,360
  7,872
  113
  file එක මොන වර්ගයේ එකක්ද මොකෙන් ආපු එකක්ද මොකක් කරද්දි්‍ද ආවෙ කියල කිවුවනම් වැඩ්ඩෙකුට උනත් ලේසි වෙයි උදව්වක් දෙන්න :rofl:
   
  • Like
  Reactions: LC1989

  LC1989

  Well-known member
 • Sep 18, 2011
  2,958
  719
  113
  Mokakda file eka ??
  රව්ටර් එකක මචන් .conf කියල තියෙන්නේ ෆයිල් එක මේකට අප්ලෝඩ් කරනන බැනේ. සුපර් ඇඩ්මින් පාස්වඩ් තියනවා ඔකේ එක තමයි ගන්න ඕන

  file එක මොන වර්ගයේ එකක්ද මොකෙන් ආපු එකක්ද මොකක් කරද්දි්‍ද ආවෙ කියල කිවුවනම් වැඩ්ඩෙකුට උනත් ලේසි වෙයි උදව්වක් දෙන්න :rofl:
  රව්ටර් එකක මචන් .conf කියල තියෙන්නේ ෆයිල් එක මේකට අප්ලෝඩ් කරනන බැනේ