විලි ලැජ්ජා නැති මෝඩ ගෝඨා begins secret campaign to clear his failed image

monson

Well-known member
 • May 7, 2007
  12,675
  3,349
  113
  2022-10-04 23_08_21-ගෝඨාව යළි ගෙනඒමේ කොන්ත්‍රාත්තුව වෙළඳ දැන්වීම් සමාගමක් ඇති මාධ්‍ය ව්‍යාපාරි...jpg

  2022-10-04 23_09_15-ගෝඨාව යළි ගෙනඒමේ කොන්ත්‍රාත්තුව වෙළඳ දැන්වීම් සමාගමක් ඇති මාධ්‍ය ව්‍යාපාරි...jpg


  - https://lankasara.com/si/පුවත්/ගෝඨාව-යළි-ගෙනඒමේ-කොන්ත්/


  A team put together by a media personality and business tycoon are visiting the villages

  - Opinions are being conducted to test the waters if there is any trust left in GR

  - Campaign includes informing the masses that GR was misled by those close to him

  - MR says GR should not have fled

  4 October 2022 06:38 am


  image_cdce651fb2.jpg


  Former President Gotabaya Rajapaksa who returned back to the country recently after countries failed to give him asylum, has now begun a secret PR campaign to clear his failed image within the masses, to persuade the villages that he was misguided in making crucial decisions by those close to him, the Daily Mirror learns.

  Senior sources told Daily Mirror that a team put together by a media personality and business tycoon are now visiting the villages which Rajapaksa had visited under the 'Gama Samaga Pilisandara' programme when he was President, and these members were speaking to the people to clear the former president's image. The residents of those villages were also being informed that Rajapaksa had been misled and those to blame were those close to him including his family members.

  Opinion polls are also being conducted in these villages to gather the people's feedback on Gotabaya Rajapaksa, to test the waters if there is any public trust remaining on the former president.

  Social media accounts run by this team, which is similar to the Viyathmaga team are also monitoring the public sentiments to see if the failed President can have a possible re entry in politics in the future if required. However his re entry into politics at this moment of time has not been confirmed.

  Rajapaksa has on the other hand also applied for permanent residency in the US but the process is expected to take a long period of time. However, even if granted this status, Rajapaksa is expected to continue staying in the country and may visit the US only to see his son and family.

  Meanwhile sources said that Rajapaksa is regularly in touch with the Dullas camp but he has been rejected by a majority of senior SLPPers who have blamed him for the downfall of the party.

  In fact party leaders say his accusations of being misguided was false and the former President was on several occasions informed not to impose the organic fertilizer policy. Former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, on several occasions had informed his brother that the organic fertilizer ban would politically destroy the party as well as cause severe impacts on the agriculture industry but the former President had maintained his decision and only months later apologized for it once the damage was deep.

  Senior party leaders from the SLPP have confided to Mahinda Rajapaksa that Gotabaya Rajapaksa's name should be dropped from the party altogether and the party should distance itself from him. Mahinda Rajapaksa had in return informed the party to work closely with the present President and assist him in ending the queues as the time was not right to think of re-building the party when the people were facing severe hardships.

  Mahinda Rajapaksa had also informed the party that Gotabaya Rajapaksa had fled the country without consulting any of the party members and he should not have fled in such a manner.

  - https://www.dailymirror.lk/latest_n...campaign-to-clear-his-failed-image/342-246107
   
  • Haha
  Reactions: Cypress

  Casinoboy

  Well-known member
 • Jun 6, 2011
  5,244
  2,635
  113
  පොරට මුල මතක නෑ තේරුමක් නෑ වියදම් කරන සල්ලි අපරාදේ :lol: ලංකාවට ගොඩබහින වෙලාවේ කැම්පේන් ඒකක් ගියා කට්ටිය ඒච්චර ගනන් ගත්තේ නෑ :lol: උන් හිතුවේ අාෙය් මහින්ද සුලග වගේ කැරකිලා ඒයි කියලා. :lol: අාෙය් කැරෙකන්ෙන් නාමල් කුණාටුව තමා. :lol: ෙබාලාම තමයි චන්ෙද් දීලා පත් කරගන්ෙන් ඉතින්.
   
  Last edited:

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  13,799
  20,993
  113
  කෑගල්ල
  රනිල් දවස් දෙකයි එක දිගට විදුලිය දුන්නේ. බලන ඉන්න බැරි පොහොට්ටු බල්ලෝ ආද කැපුවා. මුන් තමා නියම කාලකන්නි. රටට හෙන ගැහුවත් කාමක් නෑ
   

  jhnnwp

  Well-known member
 • Jan 6, 2012
  27,239
  14,785
  113
  View attachment 185967
  View attachment 185968

  - https://lankasara.com/si/පුවත්/ගෝඨාව-යළි-ගෙනඒමේ-කොන්ත්/


  A team put together by a media personality and business tycoon are visiting the villages

  - Opinions are being conducted to test the waters if there is any trust left in GR

  - Campaign includes informing the masses that GR was misled by those close to him

  - MR says GR should not have fled

  4 October 2022 06:38 am


  image_cdce651fb2.jpg


  Former President Gotabaya Rajapaksa who returned back to the country recently after countries failed to give him asylum, has now begun a secret PR campaign to clear his failed image within the masses, to persuade the villages that he was misguided in making crucial decisions by those close to him, the Daily Mirror learns.

  Senior sources told Daily Mirror that a team put together by a media personality and business tycoon are now visiting the villages which Rajapaksa had visited under the 'Gama Samaga Pilisandara' programme when he was President, and these members were speaking to the people to clear the former president's image. The residents of those villages were also being informed that Rajapaksa had been misled and those to blame were those close to him including his family members.

  Opinion polls are also being conducted in these villages to gather the people's feedback on Gotabaya Rajapaksa, to test the waters if there is any public trust remaining on the former president.

  Social media accounts run by this team, which is similar to the Viyathmaga team are also monitoring the public sentiments to see if the failed President can have a possible re entry in politics in the future if required. However his re entry into politics at this moment of time has not been confirmed.

  Rajapaksa has on the other hand also applied for permanent residency in the US but the process is expected to take a long period of time. However, even if granted this status, Rajapaksa is expected to continue staying in the country and may visit the US only to see his son and family.

  Meanwhile sources said that Rajapaksa is regularly in touch with the Dullas camp but he has been rejected by a majority of senior SLPPers who have blamed him for the downfall of the party.

  In fact party leaders say his accusations of being misguided was false and the former President was on several occasions informed not to impose the organic fertilizer policy. Former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, on several occasions had informed his brother that the organic fertilizer ban would politically destroy the party as well as cause severe impacts on the agriculture industry but the former President had maintained his decision and only months later apologized for it once the damage was deep.

  Senior party leaders from the SLPP have confided to Mahinda Rajapaksa that Gotabaya Rajapaksa's name should be dropped from the party altogether and the party should distance itself from him. Mahinda Rajapaksa had in return informed the party to work closely with the present President and assist him in ending the queues as the time was not right to think of re-building the party when the people were facing severe hardships.

  Mahinda Rajapaksa had also informed the party that Gotabaya Rajapaksa had fled the country without consulting any of the party members and he should not have fled in such a manner.

  - https://www.dailymirror.lk/latest_n...campaign-to-clear-his-failed-image/342-246107
  dilith karayada?
  lol
   
  • Haha
  Reactions: Cypress

  pavithra_uk

  Well-known member
 • Oct 6, 2009
  45,902
  11,782
  113
  Gotland
  ලැජ්ජා නෑ මිනීමරු වේසිගේ පුටාට
  ඕකව යුධ අපරාධ කේස් එකට අල්ලලා දෙන්න තියෙන්නේ
   

  Kodiya97

  Well-known member
 • Feb 22, 2018
  7,683
  16,797
  113
  අම්බකිස්ස
  ඕවට සල්ලි කොහෙන්ද බන් මුන්ට?ඊලග පාර ඕවටත් එක්ක අල්ලලා හම්බකරන්න මොනවා නොකරයි ද
   
  • Like
  Reactions: Cypress