ෂාහ් මේ බලපංකො ලස්සණ..

Solo Rider

Well-known member
 • Sep 4, 2020
  7,737
  1
  33,744
  113
  හද්ද පිටිසර
  Drunk On One GIF
   

  ruwanwellarocker

  Well-known member
 • May 19, 2010
  10,899
  1,560
  113
  Bevery Hills-90210
  සොබා සෞන්දර්ය විද විද හුලන් පාරක් වැදී වැදී චූ පාරක් දාන්න කියාපු තැන 😁
  අපේ උන්ට සෙට් නැහැ... උන් බීලා ඔව්වයේ බජව් දාලා අන්තිමට ඇල්ලෙන් පනිනවා කිව්වට අහන්නේ නැහැ.