සුබ පැතුම් ගරු අගමැතිතුමනි!

rangana26

Well-known member
 • Feb 21, 2013
  4,704
  1,605
  113
  අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම් ......
  ADB කාලයක් තිස්සේ පාඩු පිට දුවන්න ඇත්තේ
  උන්ටත් ඕක වහගන්න විදිහක් නැතිව ඉන්න ඇත්තේ
   

  Mohowk

  Well-known member
 • Jun 14, 2018
  15,639
  15,942
  113
  Wakanda
  අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම් ......
  ADB කාලයක් තිස්සේ පාඩු පිට දුවන්න ඇත්තේ
  උන්ටත් ඕක වහගන්න විදිහක් නැතිව ඉන්න ඇත්තේ
  ඕකා පම්පෝරිකාරයා
  ලංකාවෙ නය ගත්ත සල්ලිවලින් හරි ඒක ගොඩදායි.
   

  Thilantdm

  Well-known member
 • Sep 15, 2010
  22,108
  2,782
  113
  අද නම් හදට ආවා
  tumblr_mm36nkM0Qc1snpt38o1_400.gif