හෑන්ඩ්මේඩ් ටී ෂර්ට්

shilran

Active member
 • Aug 25, 2007
  543
  113
  43
  39
  panadura
  අඩේ මම දැක්කා හෑන්ඩ්මේඩ් ටි ෂර්ට් කියලා ටි ෂර්ට් සෙල් කරන්න තියෙනවා. එතකොට බන් ඒ කියන්නේ ටී ෂර්ට් එක ඔක්කොම අතින් හදන ඒවාද ? නමුත් අද කාලේ කාලේ ඔක්කොම මැෂින් වලින් නේද කරන්නේ? ඇත්තටම අතින් කරන්නේ මොනාද එතකොට?
   

  MAD_MAX

  Well-known member
 • Mar 21, 2016
  683
  609
  93
  අඩේ මම දැක්කා හෑන්ඩ්මේඩ් ටි ෂර්ට් කියලා ටි ෂර්ට් සෙල් කරන්න තියෙනවා. එතකොට බන් ඒ කියන්නේ ටී ෂර්ට් එක ඔක්කොම අතින් හදන ඒවාද ? නමුත් අද කාලේ කාලේ ඔක්කොම මැෂින් වලින් නේද කරන්නේ? ඇත්තටම අතින් කරන්නේ මොනාද එතකොට?
  hand loom wenda athi. ehema karana ewanan thama tiyei. okkoma athin karanne
   
  • Like
  Reactions: PHBhagya