හෙට ජනාධිපති චන්දයක් තිබ්බොත් කාටද දෙන්නේ?

හෙට ජනාධිපති චන්දයක් තිබ්බොත් කාටද දෙන්නේ?

 • Ranil

  Votes: 49 32.2%
 • Anura Kumara

  Votes: 83 54.6%
 • Sajith

  Votes: 4 2.6%
 • Namal / Basil හෝ පොහොට්ටුවේ වෙන කවුරුහරි

  Votes: 3 2.0%
 • Maithripala Sirisena

  Votes: 2 1.3%
 • Pathum Kerner

  Votes: 2 1.3%
 • අරගලේ එකෙක්

  Votes: 0 0.0%
 • Patali Champika

  Votes: 8 5.3%
 • Nagananda Kodithuwakku

  Votes: 1 0.7%
 • Duminda naagamuwa

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  152

dfgrendezvous

Well-known member
 • Mar 14, 2008
  3,265
  5,812
  113
  හෙට ජනාධිපති චන්දයක් තිබ්බොත් කාටද දෙන්නේ?
   
  • Like
  Reactions: kinkon

  King_Sajith

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  678
  929
  93
  Ranil , මොකද කවුරුත් නැති වෙලේ මිනිහා මේකට කර තිබ්. ගොන් බුරු ගෝටා කාල ගියපු එක මේ යකා ටිකක් හරි ගොඩ දැම්මා
   

  Stimulus mind

  Well-known member
 • Feb 27, 2021
  24,118
  122,534
  113
  Los Alamos
  ක්ෂින් ජින් පින් සර්ට. :love:

  view
   

  kasunkaru

  Well-known member
 • Jan 25, 2018
  4,095
  3,121
  113
  Ranil , මොකද කවුරුත් නැති වෙලේ මිනිහා මේකට කර තිබ්. ගොන් බුරු ගෝටා කාල ගියපු එක මේ යකා ටිකක් හරි ගොඩ දැම්මා
  ai apee lapa sir