ෆෝන් චාජර්

DJ චි කේ යි යා

Well-known member
 • Aug 31, 2011
  2,192
  122
  63
  දවසක් දෙකක් ෆාස්ට් චාජ් වෙලා, ඊට පස්සේ ස්ලෝ චාජ් වෙන්න ගත්තා බන් ෆෝන් චාජරේ. මොකක්ද මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන්?
   

  Walter Hartwell White

  Well-known member
 • Sep 30, 2020
  658
  1,754
  93
  62
  Albuquerque, New Mexico
  චාජර් එකට කෙළවෙලා , චාජින් කරන්ට් එක අඩු වුනාම චාජ් වෙන්නේ හෙමින්

  ෆෝන් එකේ බැටරි එකට කෙළවීගෙන යනවා නම් ඉක්මනට චාජ් වෙනවා, ඉක්මනට ෆුල් කියල පෙන්වනවා.

  වෙන චාජර් එකක් ට්‍රයි කරලා බලන්න, චාජින් පින් ක්ලීන් කරලා බලන්න
   

  vgp

  Active member
 • Aug 19, 2010
  391
  161
  43
  Check xharging cable. If cable is not a qiality one, drawing high current damagesthe cable. Then cable is no longer able to deliver high current