“මඟඵල ලැබිය හැක්කේ මඟඵල ලාභියෙකුගෙන්ම බණ ඇසීමෙන් පමණද?”

asliyanage

Well-known member
 • Nov 2, 2006
  6,486
  10,869
  113
  Colombo
  “මඟඵල ලැබිය හැක්කේ මඟඵල ලාභියෙකුගෙන්ම බණ ඇසීමෙන් පමණද?” කියා වර්තමානයේදී බොහෝ දෙනා අපෙන් අසති. ඔවුන් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ප්‍රධාන තර්කය වන්නේ “අවබෝධ කර ගත් කෙනාටයි අනිත් අයටත් ධර්මය අවබෝධ කරවිය හැක්කේ” යන්නයි. ශාස්තෘන් වහන්සේ සහ ශ්‍රාවකයින් අනුව බලන විට එය සම්පූර්ණයෙන්ම මුසාවකි. මේ ලිපිය ඒ පිළිබඳව විමසා බැලීමකි.

  ධර්මාවබෝධය ලබන පුද්ගලයින් අතර ඉහළින්ම සිටින්නේ ලොව්තුරා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හා සම මට්ටමකට පැමිනෙන්නට වෙනත් කිසිවකුට නොහැකි ය. තමන් විසින් අවබෝධ කරගත් දහමක් අන්‍යයන්ට අවබෝධ කරන්නට ද ශ්‍රාවකයින්ට නොහැකි ය. ශ්‍රාවකයින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස වේ. ඔවුන්ද ධර්ම දේශනා පැවැත්විය යුත්තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයට ම පමණි.

  ස්වයංභූ ඥානයෙන් අවබෝධ කළ කරගත් දහමක් තවත් කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්නට ශාස්තෲත්වයක් ශ්‍රාවකයෙකුට ලැබෙන්නේ නැත. එම නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කර ඇති ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනයත්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ එම ප්‍රකීර්ණක දේශනාවේ අර්ථ විවරණ ක්‍රමය වන අටුවා ටීකා දී පිළිවෙල අර්ථ විවරණ ක්‍රමයටත් හැර, විවිධ පුද්ගලයින්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලොවට විවර කළ දහම තම තමන්ට රුචි අරුචි විදිහට අවබෝධ වන්නේ නැත. ත්‍රිපිටක අටුවා ටීකා දියේ තියෙන ක්‍රමයට හැර තම තමන්ට අවබෝධ වූවායැයි වෙනත් ක්‍රමයකට ඔවුන්ට කියන්නට නොහැක. එසේ කියනවානම් ඒ ඔවුන්ගේ හිතලුවක්, මනස්ගාතයක්, මතයක්, අදහසක් පමණි. ඒවා කිසිසේත්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ දහම නොවේ. ඒ ඒ පුද්ගලයින්ගේ මිථ්‍යාදෘෂ්ටි ගොඩක් පමණි. පහත සඳහන් කරුණු වලට අවධානය යොමු කරන්න.

  බුදු, පසේ බුදු, මහ රහත් යන තුන්තරා බෝධියෙන් එක්තරා බෝධියකට පැමිණීමට මේ භයානක සසරේ ගසාගෙන යන ඇත්තෝ කටයුතු කර ගත යුතු ය. ඒ සඳහා ඔවුන් පාරමිතා පිරිය යුතු ය. පාරමිතා පුරා හේතු සම්පත් දියුණු කර ගන්නා අය අතරින් පහළම පිරිස වන්නේ ශ්‍රාවක පිරිසයි. ඔවුන්ද විවිධාකාර වේ.

  වර්තමානයේදී සිවුවනක් පිරිස අතරේ සිටින අති බහුතරයක් දෙනා මානය ආදී කෙලෙස් නිසාම, ලොව්තුරා සම්බුද්ධත්වය පමණක් ප්‍රාර්ථනා කරති. ලොවුතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලැබීමට ඒ සඳහා සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් හෝ අෂ්ටාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් හෝ සොළසාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් හෝ පාරමිතා, උපපාරමිතා, පරමත්ථ පාරමිතා පිරිය යුතු ය.

  "බුද්ධානං ආනන්ද හෙට්ඨිම පරිච්ඡේදෙන චත්තාරි අසංබෙය්‍යානි කප්පසතසහස්සඤ්ච, මජ්ඣිම පරිච්ඡෙදෙන අට්ඨඅසංබෙය්‍යානි කප්පසතසහස්සඤ්ච් උපරිම පරිච්ඡෙදෙන සොළස අසංබෙය්‍යානි කප්පසතසහස්සඤ්ච"

  "ආනන්දය, බුදුවරුන්ගේ ප්‍රාර්ථනය යටත් පිරිසෙයින් අසංඛ්‍ය සතරක් හා කල්ප ලක්ෂයක් ද, මධ්‍යම පරිච්ඡේදයෙන් අසංඛ්‍ය අටක් හා කල්ප ලක්‍ෂයක් ද, උඩත් පිරිසෙයින් අසංඛ්‍ය සොළසක් හා කල්ප ලක්‍ෂයක් ද කළ යුතු වන්නේ ය" යැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ සේක.

  එවැනි අති දීර්ති දීර්ඝ කාලයක් පාරමිතා දිය සම්පූර්ණ කරගෙන ලොව්තුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ සද්ධර්මය, ශ්‍රාවකයින්ට තමන් විසින්ම අවබෝධ කරගෙන අනුන්ට අවබෝධ කරවිය හැකියි කියා ක්‍රමයක් නැත. එසේ කිසිසේත්ම කළ නොහැකිය. කළ හැක්කේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති ආකාරයටම ධර්මරත්නය දේශනා කිරීමයි.

  සියලුම භාවනා කමටහන් අයත් වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණි. සියලුම ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය අයත් වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණි. චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධ ඤාණයෙන් කෙලෙසුන් නැසීමේ වැඩපිළිවෙළ අයත් වන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේටම පමණි. එය කිසිසේත්ම ශ්‍රාවකයකුට කළ නොහැකිය. ශ්‍රාවකයෙකුට කළ හැක්කේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති ආකාරයටම කටයුතු කිරීම සහ ඒ ආකාරයටම දේශනා කිරීම පමණි.

  ශ්‍රාවකයෙක් කියන්නේ කාටද?

  මෙකල බිහි වන සියලුම මගඵල ලාභීන් ආදී සියලු උතුමන් අයත් වන්නේ ශ්‍රාවක පිරිසටයි. ශ්‍රාවකයින් තුන් ආකාරයක් වේ. ඒ අග්‍රශ්‍රාවක, ප්‍රකෘතී ශ්‍රාවක, මහා සාවක ලෙසයි.

  අග්‍රශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේ නමක් වන්නට අසංඛ්‍ය එකකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පිරිය යුතුය. "ද්වින්නං අග්ග සාවකානං එකං අසංඛෙය්‍යං කප්පසතසහස්සං ච අසීති මහාසාවකානං කප්පසතසහස්සං තථා බුද්ධස්ස මතාපිතුන්නං උපට්ඨාකස්ස පුත්තස්ස"

  එක් බුද්ධ ශාසනයක අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ලැබෙන්නේ දෙනමක් පමණය. අප බුද්ධ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ සම්බුදු සසුනේ ද අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනම පහළ වී අවසන් ය.

  අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් වන්නට කල්ප ලක්ෂයක් පාරමිතා පිරිය යුතුය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ මවුපියන්, පුත්‍ර රත්නය සහ අග්‍ර උපස්ථායකයන් වහන්සේ බවට පත් වන්නටත් කල්ප ලක්ෂයක් ම පාරමිතා පිරිය යුතු ය. ඒ සියලුම උතුමන් මේ වන විට පහළ වී අවසන්‍ ය.

  අනෙකුත් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වන්නට නියමිත කාලයක් නැත. නමුත් පාරමිතාදිය සම්පාදනය කර ගන්නා ආකාරය අනුව එම උතුමන් වහන්සේලාගේ විවිධාකාරයක් දැකිය හැකි ය.

  රතන සුත්ත වණ්ණනාවේ එන 108 ආකාරය ආර්ය පුද්ගලයන් බිහි වන්නේ ඒ ඒ උතුමා පිරූ පාරමිතා සම්පාදනය කාලයන් අනුවය. ඒ 108 ආකාරය වන්නේ,

  ඒකබීජ, කෝලං කෝල, සත්තක්ඛත්තුපරම යයි සෝවාන් පුද්ගලයෝ තිදෙනෙක් ද
  කාම, රූප, අරූප, භවයන්හි අවබෝධ කරගත් ඵල ඇති සකෘදාගාමීහු තිදෙනෙක් ද වෙති. ඒ සියලු දෙනාම ප්‍රතිපදා හතරට අනුව විසි හතරකි.

  අන්තරා පරිනිබ්බායී, උපහච්ච පරිනිබ්බායී, සසඞ්ඛාර පරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛාර පරිනිබ්බායී, උද්ධංසෝත අකනිට්ඨගාමී වශයෙන් අවිහ බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි අනාගාමී පුද්ගලයෝ පස් දෙනෙක් ද අතප්ප, සුදස්ස, සුදස්සී බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි පස් දෙනෙක් බැගින් ද අකනිටා බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි උද්ධංසෝත හැර අනාගාමීහු සතර දෙනෙක් ද වශයෙන් අනාගාමීහු විසි හතර දෙනෙකි. ශුෂ්ක විදර්ශක, සමථයානික වශයෙන් රහත්හු දෙදෙනෙකි. මාර්ගස්ථයෝ සතර දෙනෙකු වශයෙන් සියල්ල පනස් හතර දෙනෙකි. ඒ සියලු දෙනාම ශ්‍රද්ධාධුර, ප්‍රඥා ධූර වශයෙන් දෙගුණ වී එකසිය අටක් වෙති.

  මඟ ඵල ලාභියෙක්ගෙන්ම අවබෝධ කර ගත් දහම දැන ගත යුතුයි යැයි කියන අය, මෙම මගඵල ලාභීන්ගෙන් කුමන මඟඵල ලාභී උතුමාගෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ද තවත් කෙනෙකුට මගපල ලැබිය හැක්කේ කියා කිව හැකිද? මේ සියළුම දෙනා තම තමන්ගේ පමණට පමණක් චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යාවබෝධ ඤාණයෙන් කෙළෙසුන් නසා ඇත. ලොවුතුරා සම්බුද්ධත්වය ලබා නැත.

  මේ කිසිම උතුමන් වහන්සේ නමකට තමන් විසින් අවබෝධ කරගත් දහමක් අන්‍යයන්ට කිව නොහැකි ය. සියලු දෙනා වහන්සේ ම දේශනා කළ යුත්තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ශ්‍රී සද්ධර්මය ම පමණි. වෙනත් දෙයක් දේශනා කරනවානම් එය සම්බුද්ධ දේශනාව නොවේ.

  මඟ ඵල ලබන ශ්‍රාවක උතුමන් නනාප්‍රකාර වේ. ශ්‍රාවකයින්ට ශාස්තෲන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගත හැකි වුවත්, ඔවුනට ශාස්තෲත්වයක් ලැබෙන්නේ නැත. ශාස්තෲත්වය ලැබෙන්නට ඔවුන්ට පාරමිතා ශක්තියක් නැත. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ ශ්‍රාවකයින් ඉතා දුර්වල පිරිසකි. එම නිසා ඔවුන්ගේ මගඵල ලාභීත්වය ලෝකයා දැන ගැනීමේ තේරුමක් නැත. ඔවුනගේ මඟඵල ලාභීත්වය උපසම්පදා නොවුණු අයට ප්‍රකාශ කරන්නට එපා යැයිද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසි විනය නීති පනවා තිබේ.

  "යො පන භික‍්ඛු අනුපසම‍්පන‍්නස‍්ස උත‍්තරිමනුස‍්සධම‍්මං ආරොචෙය්‍ය භූතස‍්මිං, පාචිත‍්තියන‍්ති."

  "යම් මහණෙක් අනුපසපනක්හට උතුරුමිනිස්දම් ඇරොජන්නේ නම් විද්‍යමානයෙහි පචිති වේ”
  (භූතාරොචන සික්ඛාපදය)
  ලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සිල් පද පනවා තිබේ.

  "ශ්‍රාවක" යන වචනයේ තේරුම අසන තැනැත්තාය යන්නයි.

  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශිත සුත්ත - ගෙය්‍ය - වෙය්‍යාකරණ - ගාථා - උදාන - ඉති වුත්තක - ජාතක - අබ්භුතධම්ම - වේදල්ල යන නව ආකාරයකට බෙදෙන පර්‍ය්‍යාප්ත ධර්මය අසන්නා ම තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වේ. අසන තැනැත්තා “ශ්‍රාවකය” යි කියන නමුත් අසන සැම දෙනාම ශ්‍රාවකයෝ නො වෙති.

  එම නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය දැන ඉගෙන ගෙන ඒ අනුව පිළිපැදිය යුතු ශ්‍රාවක පිරිස ධර්මාවබෝධය ලැබිය යුතුය.

  එසේ නොමැතිව ත්‍රිපිටකයේ කරුණු විකෘතී කරමින් තමන් විසින් අවබෝධ කරගත් දෙයක් යැයි ද, තමන්ගේ ගුරුවරුන් විසින් අවබෝධ කර ගත් දෙයක් යැයිද කියමින්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා නොකළ දෙයක් අනුගමනය කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් නැත. එය නොමඟ යෑමකි. බොහෝ අහිතකර ප්‍රතිඵල ලැබේ.

  තමන් මග ඵල ලැබුවා යැයි රැවටී සිටියත් ඔවුන්, වර්තමානයේ දී සාසනය පසුබැස්සවීමේ පාපකර්මයේ කොටස් කරුවෙකුද වේ. එහි ප්‍රතිඵල අතිශයින් භයානකය.

  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ධර්ම විනය තමන් ද දැන ඉගෙන ගෙන ඒ ඔස්සේ චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යාවබෝධය ලබන්නට කටයුතු කර ගත යුතු ය.

  ධර්මාවබෝධය සඳහා මඟ ඵල ලාභියෙක් ම සොයා ගෙන යෑමේ තේරුමක් නැත. සොයා ගෙන යා යුත්තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය යි. ඒ කල්‍යාණමිත්‍ර ඇසුරම අත්‍යවශ්‍යම වේ. ලොවුතුරා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට හැර, වෙනත් අයකුට, තම තමන් විසින් අවබෝධ කර ගත් ත්‍රිපිටකය තුළ නැති වෙනත් ක්‍රමයක් ඔස්සේ තවත් කෙනෙක්ට ධර්මාවබෝධය ලබා දිය නොහැකිය.

  භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ප්‍රකීර්ණක ධර්ම දේශනය විස්තර කරන අර්ථවිවරණ ක්‍රමය සහිතව අංගසම්පූර්ණව පවතින ඒ උතුම් ත්‍රිපිටක, අටුවා, ටීකාදී සැබෑ බුද්ධ වචනය ඔස්සේ ධර්මාවබෝධය ලබන්නට ඔබත් කටයුතු කර ගන්න. මග ඵල ලාභීන්ට තම තමන්ගේ කෙලෙසුන් නසා සසර දුක් නැසිය හැකි වුවත්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙන් අන්‍යන්ට ධර්මාවබෝධය ලබා දෙන්නට නොහැකි ය.

  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් ඔවුනගේ කෙළෙස් නැති වීම සිදු වෙනවා ඇරෙන්න, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා නොකළ වෙනත් විශේෂ දහමක් ඔවුනට අවබෝධ වන්නේ නැත. එම නිසා ත්‍රිපිටක, අටුවා, ටීකාදිය අනුවම මඟ පෙන්වන කලණ මිතුරන් සමඟ සසරින් එතෙර වන්නට කටයුතු කර ගන්න.

  "සුභද්‍ර‍ය! යම් සසුනක ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නැත්තේ නම් එහි පළමුවන ශ්‍ර‍මණයා ද නැත. දෙවන ශ්‍ර‍මණයා ද නැත, තුන්වන ශ්‍ර‍මණයා ද නැත. සතරවන ශ්‍ර‍මණයා ද නැත. සුභද්‍ර‍ය! යම් සසුනක ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඇත්තේ නම් එහි පළමුවන ශ්‍ර‍මණයා ද ඇත. දෙවන ශ්‍ර‍මණයා ද ඇත. තෙවන ශ්‍ර‍මණයා ද ඇත. සතර වන ශ්‍ර‍මණයා ද ඇත. සුභද්‍ර‍ය! මේ සස්නෙහි ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය ඇත්තේ ය. ඒ නිසා සුභද්‍ර‍ය! පළමුවන ශ්‍ර‍මණයා ඇත්තේත් මෙහි ය. දෙවන ශ්‍ර‍මණයා ඇත්තේත් මෙහි ය. තෙවන ශ්‍ර‍මණයා ඇත්තේත් මෙහි ය. සතරවන ශ්‍ර‍මණයා ඇත්තේත් මෙහි ය. සුභද්‍ර‍ය! අනික් තැන් ශ්‍ර‍මණයන්ගෙන් හිස් ය. “ඉමෙච සුභද්ද, භික්ඛු සම්මා විහරෙය්‍යුං න සුඤ්ඤො ලොකො අරහන්තෙහි අස්ස.” සුභද්‍ර‍ය! මේ භික්ෂූහු මනා කොට වාසය කෙරෙත් නම් ලෝකය රහතුන්ගෙන් සිස් නො වූවක් වන්නේ ය.”

  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ දී එසේ දේශනා කළ සේක. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිපදිනා තාක් කාලයක් ලෝකය රහතන් වහන්සේලාගෙන් හිස් වන්නේ නැත.

  ඔබත් යම් දවසක මගඵල ලැබූ පසුව ඒ බව අන්‍යන්ට කීම ඵලක් නැත. අන්‍යයන්ට ද සසරින් එතෙරවන්නට ඔබත් මගඵල ලැබූ උතුම් ත්‍රිපිටක ධර්මයම දැන ඉගෙන ගන්නට මග පෙන්වන්න.

  සකස් කළේ :-
  පූජණීය, තපෝවනයේ රතන ස්වාමින් වහන්සේ.
  මිණිපුර අමා ශාන්ති තපෝවනය
  පැල්වාඩිය - රත්නපුර

  විමසීම් :- තපෝවන කාර්‍යාලය :- 0452229458 / 0770644222

  මිණිපුර අමා ශාන්ති තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනයෙන් සිදුකෙරෙන භාවනා වැඩසටහන් සහ අභිධර්ම පන්ති, සූත්‍ර ධර්ම දෙශනා ආදී වැඩසටහන් වලට සහභාගි වීමට පහත සඳහන් ගෲප් වලට සම්බන්ධ වෙන්න.

  වැඩසටහන් දැනුවත් කිරීම:-
  https://chat.whatsapp.com/GPajgrpQm7L9FAk3bP6QZO

  ධර්ම කරුණු දැණුවත් කිරීම :-
  https://chat.whatsapp.com/EiOZhkf918VAU0omRvV7wU

  Telegram :- https://t.me/amashanthi

  YouTube :- https://www.youtube.com/channel/UCnRjougx501-eR6SEod8ZJA copied .
   
  • Like
  Reactions: kinkon

  INCORRECT

  Well-known member
 • Jun 13, 2016
  3,319
  2,094
  113
  EARTH
  කෙටියෙන් කියන්න බලන්න

  බුදු/ පසේ බුදු පාරමිතා පුරන අය හැර ශ්‍රාවකයින්ට මඟඵල ලැබිය හැක්කේ මඟඵල ලාභියෙකුගෙන්ම බණ ඇසීමෙන් පමණද?වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද?

  1. මඟඵල ලාභියෙකුගෙන්ම බණ ඇසීමෙන් පමණයි
  2. වෙන ක්‍රමයක් ඇත.

  පල් හෑලි එපා.
   

  Similar threads