Reply to thread

Asuwa dahayen wadi kalama keeyada?