අද ජුනි 09 Free Udemy Courses

salitha22

Well-known member
 • Feb 8, 2015
  4,883
  7,015
  113

  Courses for 09 June 2021

  Note : Coupons might expire anytime, so enroll as soon as possible to get the courses for FREE.  රෙප් කියල එකක් ඉස්සර නම් තිබුනා 🤪❤️🤪❤️🤪
  සුපිරි ආහ්
   

  wqe123

  Well-known member
 • Aug 21, 2015
  4,967
  3,792
  113
  ලංකාවේ.. ලංකාවේ
  Rep nathi nisa hart ekak damma :love:
  මේකට එන්රෝල් වෙලා කරන්නේ නැතිව කොච්චර කලක් account එකේ තියාගන්න පුලුවන්ද?
  මම මේකක් අරන් කරන්න පරක්කුවෙලා එක්ස්පයර් උනොත් වෙන එකෙක්ට ගන්න තියන චාන්ස් එක නැති වෙනවද ? Unlimited ද ?
  මේ දවස් වැල පොඩ්ඩක් බිසී. එත් ඕනකරන එකක් තියනවා.
   
  Last edited:

  wqe123

  Well-known member
 • Aug 21, 2015
  4,967
  3,792
  113
  ලංකාවේ.. ලංකාවේ
  මේකට එන්රෝල් වෙලා කරන්නේ නැතිව කොච්චර කලක් account එකේ තියාගන්න පුලුවන්ද?
  මම මේකක් අරන් කරන්න පරක්කුවෙලා එක්ස්පයර් උනොත් වෙන එකෙක්ට ගන්න තියන චාන්ස් එක නැති වෙනවද ? Unlimited ද ?
  මේ දවස් වැල පොඩ්ඩක් බිසී. එත් ඕනකරන එකක් තියනවා.
   

  vidura99

  Well-known member
 • Oct 16, 2009
  14,344
  1,173
  113
  Colombo
  මේකට එන්රෝල් වෙලා කරන්නේ නැතිව කොච්චර කලක් account එකේ තියාගන්න පුලුවන්ද?
  මම මේකක් අරන් කරන්න පරක්කුවෙලා එක්ස්පයර් උනොත් වෙන එකෙක්ට ගන්න තියන චාන්ස් එක නැති වෙනවද ? Unlimited ද ?
  මේ දවස් වැල පොඩ්ඩක් බිසී. එත් ඕනකරන එකක් තියනවා.
  Expire wenne nae. Passe completekaranna puluwan