අප්පිරියා හිතුනා බන්

Hecker

Well-known member
 • Apr 18, 2022
  1,247
  1,196
  113
  20
  කන්කසන් තුරෙ
  IMG_20220514_125720-min (1).jpg


  දැක්කද බන් වමනෙටත් ආවා අතෙ ජරාවත් නෑ බන්🤢🤮
   

  Hecker

  Well-known member
 • Apr 18, 2022
  1,247
  1,196
  113
  20
  කන්කසන් තුරෙ
  අතේ ගහල කම්මලි කමට අත හෝදන්නේ නැතුව mouse එක ඇල්ලුවම ඕම වෙනවා
  වමතින් ගහන්නෙ

  කෞතුකාගාරෙකින් ද ගත්තේ?
  මාස 6කට කලින් ගත්තෙ
  ------ Post added on May 14, 2022 at 1:10 PM
   
  • Wow
  Reactions: Stimulus mind