අපි අසාර්ථක වන් න‌ේ ඇයි ?

Abaya9001

Active member
 • Jun 11, 2017
  147
  116
  43
  අපි අසාර්ථක වන් න‌ේ ඇයි ?

  න‌ොමිල‌ේ
  38891142_801159503608362_7183188384284672000_n.jpg
   
  Last edited:

  Dothraki

  Well-known member
 • May 4, 2018
  2,323
  188
  63
  ඔච්චර උපදෙස් දෙන මූට බැරිද බන් ලංකාවෙ ලොකුම සල්ලිකාරයා වෙන්න .
  මෙ දන්නෙ නැති නිසා මන් අහන්නෙ
   

  Melon8

  Well-known member
 • Dec 19, 2014
  1,677
  757
  113
  ඇයි අපේ නැකත් රාළත් තියනවා නේද ඔය වගේ මානව හිමිකම්,පුද්ගල හැකියා,අලෙවිකරණ දේශන?