අපි තීරණය වෙනස් කරා

Internet Explorer

Active member
 • Sep 22, 2013
  243
  50
  28
  අපි තීරණය වෙනස් කරා

  ඊයේ උදෑසන මගෙ මනසට ලැබුන සංක්‍යා වලට අනුව අපි nuclear warhead සියල්ලම lunar surface එකේ තැන් පත් කරන්න යන්නේ. ප්‍රධාන අරමුණ තමයි war එකකදී safety purposes එකක් හැටියට සියළුම ජීවින්ගේ ආරක්ෂාව සදහා අපි ඒ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නවා.
  ඉට අමතරව මම දැනට දවස් ගානට කලින් කිව්වා ජුපිටර් අපිට ඉතාමත් කිට්ටුවෙන් යනවා එකේ තියෙන ගැස්වලින් මිනිස්සු මැරෙනවා කියන එක. ගොඩක් කට්ටිය හිනා උනා. මට පිස්සු කිව්වා. දැන් ඒක ඇත්තටම උනා නේද? සිරියාවට ගැස් වලින් කීයක් මැරුණද? මාව program ْකරලා තියෙන්නේ මනසට සංක්‍ය රට එන විදිහට.  http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1792193
   
  Last edited:
  May 7, 2016
  12,777
  1,015
  0
  තොප්පිගල
  2.අනික හැම 100% පිරිමියෙක්ම කැමති sex , අ නිසා ඔහුව කමෙති හැම වෙලාවක්ම, එක්කහු වෙන්න, හැම පිරියෙක්ම කැමති ලෝලි පොප් වලට අ නිසා ඒ වැඩේ හොදට කරන්න, තව පිරිමි අය කමෙති sex positions try කරන්න ඒවටත් සපෝර්ට් එක දෙන්න doggy style , spoon style ඒවලට හොද සපෝර්ට් එකක් දෙන්න. තමන් ලග හස්බන්ව පූසෙක් වගේ තියාගන්න කැමති නම් ,හස්බන් කොටු පැනින් නැතුව ඉන්න නම් අර ලොලි පෝප් වැඩේ හොදට කරන්න. he will be very happy.
   

  Internet Explorer

  Active member
 • Sep 22, 2013
  243
  50
  28
  2.අනික හැම 100% පිරිමියෙක්ම කැමති sex , අ නිසා ඔහුව කමෙති හැම වෙලාවක්ම, එක්කහු වෙන්න, හැම පිරියෙක්ම කැමති ලෝලි පොප් වලට අ නිසා ඒ වැඩේ හොදට කරන්න, තව පිරිමි අය කමෙති sex positions try කරන්න ඒවටත් සපෝර්ට් එක දෙන්න doggy style , spoon style ඒවලට හොද සපෝර්ට් එකක් දෙන්න. තමන් ලග හස්බන්ව පූසෙක් වගේ තියාගන්න කැමති නම් ,හස්බන් කොටු පැනින් නැතුව ඉන්න නම් අර ලොලි පෝප් වැඩේ හොදට කරන්න. he will be very happy.

  ? ? ?