ඇමරිකාවෙ වලි නේද..කල්ලො ගේමට බැහැලා..

pavithra_uk

Well-known member
 • Oct 6, 2009
  40,061
  1,857
  113
  New caledonia
  දැන් බං ලංකාවේ උන් ඉන්දියන් උන් බංගලි පකිස්ටාන් උන් එහෙම වැටෙන්නේ මොන කාන්ඩේටද අතලොස්සක් කාපිරි ලුක් තීන උන් ඇරුනම බහුතර උන් කළුත් නෑ සුදුත් නෑ :baffled:

  එහෙම උන් කලු උන්ටද සපෝර්ට් ?
   

  Anonymous_Abstract

  Well-known member
 • Aug 7, 2018
  2,594
  274
  83
  Messier 87
  දැන් බං ලංකාවේ උන් ඉන්දියන් උන් බංගලි පකිස්ටාන් උන් එහෙම වැටෙන්නේ මොන කාන්ඩේටද අතලොස්සක් කාපිරි ලුක් තීන උන් ඇරුනම බහුතර උන් කළුත් නෑ සුදුත් නෑ :baffled:

  එහෙම උන් කලු උන්ටද සපෝර්ට් ?
  North India, Pakistan - Brown
  Bangaladesh,South India, Sri Lanka -dark
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  24,634
  1,708
  113
  දැන් බං ලංකාවේ උන් ඉන්දියන් උන් බංගලි පකිස්ටාන් උන් එහෙම වැටෙන්නේ මොන කාන්ඩේටද අතලොස්සක් කාපිරි ලුක් තීන උන් ඇරුනම බහුතර උන් කළුත් නෑ සුදුත් නෑ :baffled:

  එහෙම උන් කලු උන්ටද සපෝර්ට් ?
  Brown people.Both white and black people dislike them.
   

  Kolama

  Well-known member
 • Sep 11, 2008
  10,106
  1,405
  113
  ලිම්පෝපෝ කන්දෙ

  Several stabbed in Reading, UK: reports

  Several people had been stabbed in the southern English town of Reading, British media report.
  Police say they are investigating reports of an incident.
  Sky News said the stabbings took place at the site of a Black Lives Matter protest in the town earlier on Saturday.
  Video footage posted on Twitter showed paramedics rushing to help at least three people who were bleeding on the ground in a park. The footage could not be verified independently.
  The head of the local council authority Jason Brock said police were dealing with a "serious incident" and urged people to stay away from the town centre.
  British Home Secretary Priti Patel said she was "deeply concerned" to hear the reports.
  "My thoughts are with everyone involved, including police and emergency responders at the scene," she tweeted.

  Source: https://www.9news.com.au/world/seve...-reports/7501bee9-e043-4f0d-8460-32292f3920bb