ඔබෙන්-තොර-නැත-කිසිත්-ඕනේ....

sachith19920726

Well-known member
 • Jan 20, 2011
  34,921
  9,298
  113
  31
  Crynet Solutions
  bit.ly
  දුන්න නේද ගුලියක් උබට චීත්තයක් ෆුක ගස්සල..
  එල එල..

  6418_zps4261d84a.png


  9Y7qmQ3.png
   

  Rex921

  Well-known member
 • Nov 6, 2008
  41,025
  1,943
  113
  Scandinavia
  කෝ අපිට දෙනවා කිව්ව පාටිය ? :oo::frown:
  මොන පාටි‍යද.....දෙනවා තොට වාන් පාටි‍යක්......:growl::growl::growl:

  මට ව‍යින් බෝතල‍යක් දීපි‍ය.......
  :baffled::baffled::baffled:
   

  Dinushasankalpa

  Well-known member
 • Feb 7, 2009
  56,426
  4,142
  113
  කඩවත
  මොන පාටි‍යද.....දෙනවා තොට වාන් පාටි‍යක්......:growl::growl::growl:

  මට ව‍යින් බෝතල‍යක් දීපි‍ය.......
  :baffled::baffled::baffled:
  සහෝ හොරෙන් කසාද බැන්ද කුජීත වැඩේ අපි ලෝකෙට හංගං හිටියාටද මෙහෙම කථා කරන්නෙ.. හෙටම ගහනවා කැලෑ පත්තරයක්...
  ‍පාලං කොකා :frown::frown::growl:
   

  Rex921

  Well-known member
 • Nov 6, 2008
  41,025
  1,943
  113
  Scandinavia
  සහෝ හොරෙන් කසාද බැන්ද කුජීත වැඩේ අපි ලෝකෙට හංගං හිටියාටද මෙහෙම කථා කරන්නෙ.. හෙටම ගහනවා කැලෑ පත්තරයක්...
  ‍පාලං කොකා :frown::frown::growl:
  ඒ ගමන උඹත් පටන්ගත්තද අර ගල් ඉබ්බගේ මන්තරේ ජප කරන්න.......:growl::growl::growl:

  මුන් ඔක්කොම එක‍යි.....හෙන ගහනවා ඕ‍යි......
  හෙට උදේට සිවිලි‍යන් එකේ රෝද හ‍යේම හුලං පල‍යන්..........
  :dull::dull::dull:
   

  Dinushasankalpa

  Well-known member
 • Feb 7, 2009
  56,426
  4,142
  113
  කඩවත
  ඒ ගමන උඹත් පටන්ගත්තද අර ගල් ඉබ්බගේ මන්තරේ ජප කරන්න.......:growl::growl::growl:

  මුන් ඔක්කොම එක‍යි.....හෙන ගහනවා ඕ‍යි......
  හෙට උදේට සිවිලි‍යන් එකේ රෝද හ‍යේම හුලං පල‍යන්..........
  :dull::dull::dull:
  හෙට ගෙයින් එළියට බහිද්දි තොට බඩ පල. ඊට පස්සෙ නයා ගහු. ඊටත් පස්සෙ කෙල්ලෙක්ගෙං කම්මුල් පාරක් ගහලා මහ පාරෙ කිය වෙය. ඔක්කොම ඉවර උනාට පස්සෙ ලිදේ වැටිය. වල් පරට්ටි :growl::growl:
   

  Rex921

  Well-known member
 • Nov 6, 2008
  41,025
  1,943
  113
  Scandinavia
  හෙට ගෙයින් එළියට බහිද්දි තොට බඩ පල. ඊට පස්සෙ නයා ගහු. ඊටත් පස්සෙ කෙල්ලෙක්ගෙං කම්මුල් පාරක් ගහලා මහ පාරෙ කිය වෙය. ඔක්කොම ඉවර උනාට පස්සෙ ලිදේ වැටිය. වල් පරට්ටි :growl::growl:
  කරුණාකර අනිත් සාමාජික‍යන්ට වැදගත් විදි‍යට කතාකරන්න සහෝ.....නැතිනම් බෑන් කරන්න සිදුවේවි.....

  -ස්පෑම්චෙක් වෙනුවට-