ඔයාලට ගංවතුරක් එවනවා

OrionThuma

Well-known member
 • Jan 21, 2012
  3,841
  432
  83
  ඔයාලට ගංවතුරක් එවනවා

  ඔයාලගේ ගංගා ඇලදොල වැව් අමුනු මෝයවල් සේරම උතුරනවා.:frown:
   

  OrionThuma

  Well-known member
 • Jan 21, 2012
  3,841
  432
  83
  සේරම දැන් උතුරගෙන එනවා නේද? කොහොමද ඔරියන් පිටසක්වල රජතුමාගේ එර්දි බලය.මේක අපේ තාක්ෂනය එක්ක ඔයාලට හැප්පෙන්න බෑ .කරුනාකරලා යටත් වෙන්න.මම ලෝක නායක්ත්වය භාරගන්නවා හොදින් බැරි උනොත් නරකින් හරි...:frown::frown:
   

  OrionThuma

  Well-known member
 • Jan 21, 2012
  3,841
  432
  83
  If you do not surrender we are going abduct your girl friends soon.Then there is no point of you living here.:frown::frown: