ඔයාල පාවිච්චි කරන OS එක

ඔයාල පාවිච්චි කරන Windows OS එක

 • Windows Xp

 • Windows Vista

 • Windows 7

 • Windows 8

 • Windows 8.1

 • Windows 10

 • Windows 11

 • Windows භාවිත කරන්නෙ නෑ


Results are only viewable after voting.

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  19,563
  96,230
  113
  Los Alamos
  screensaver-windows10.gif
   

  lakshithathudawe

  Active member
 • Nov 6, 2021
  109
  144
  43
  මම තාම windows 7 පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? Lap එක Thinkpad , ඒකේ 32GB msata ssd එකක් තියෙනවා, 750GB sata hard එකක් තියෙනවා, thinkpad එකට එන exexpress cashe software එක නිසා hard disk එකෙන් ssd එකක speed එක ගන්න පුලුවන්. Boot time 10sec වගේ. පේන පේන හැම ලින්ක් එකම ඕපන් කරන්නේ නැති නිසා සහ panda dome එකට පින් සිද්ද වෙන්න තාම virus කරදරයක් නෑ. Cpu , Ram usage එක manual control කරන්න පුලුවන් opera GX browser එක දාගත්තම. Chrome එකට වඩා මට නම් ඒක set. Macbook air 2017 එකක් use කරනවා එකෙත් පරණ big sur එක මට shape. අලුත්ම එකට යන්න ඕනෙ කියලා එකක් නෑ. තමන්ගෙ වැඩවලට පාවිච්චි කරගන්න පුලුවන් නම් එච්චරයි.
   
  • Like
  Reactions: NRTG and AnuradhaRa

  AnuradhaRa

  Well-known member
 • Dec 25, 2010
  39,738
  1
  21,830
  113
  මම තාම windows 7 පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? Lap එක Thinkpad , ඒකේ 32GB msata ssd එකක් තියෙනවා, 750GB sata hard එකක් තියෙනවා, thinkpad එකට එන exexpress cashe software එක නිසා hard disk එකෙන් ssd එකක speed එක ගන්න පුලුවන්. Boot time 10sec වගේ. පේන පේන හැම ලින්ක් එකම ඕපන් කරන්නේ නැති නිසා සහ panda dome එකට පින් සිද්ද වෙන්න තාම virus කරදරයක් නෑ. Cpu , Ram usage එක manual control කරන්න පුලුවන් opera GX browser එක දාගත්තම. Chrome එකට වඩා මට නම් ඒක set. Macbook air 2017 එකක් use කරනවා එකෙත් පරණ big sur එක මට shape. අලුත්ම එකට යන්න ඕනෙ කියලා එකක් නෑ. තමන්ගෙ වැඩවලට පාවිච්චි කරගන්න පුලුවන් නම් එච්චරයි.
  පැංඩ ඩෝං හොදයිද බං