ගින්දරී 3 හදපු එකාට ලියමි

Johnnie_Walker

Well-known member
 • Mar 20, 2012
  8,589
  13,533
  113
  [email protected]
  කෑල්ල එක්ක ගියා පොඩ්ඩක් පන් එකක් ගන්නත් එක්ක හෝල් එකට නැග්ග එකත් බැස්ස ගින්දරී යනවෙලේ 🥲🥲🥲
  කෑල්ල එක්ක film බලන්න ගිහින් film බලනවද? Confused unga bunga...
   

  ruchira55

  Well-known member
 • Mar 23, 2012
  35,428
  31,260
  113
  පොඩි එකා කේක් එකේ ඉටි පන්දම් නිවනකොට ගින්දර ගිය තැනින් නැවතුනේ ගින්දරී 2 ද?