ගෙදරදීම CHAT-GPT Model එකක් හදා ගන්නා ආකාරය

kasun_kbp

Well-known member
 • May 12, 2015
  16,104
  1
  51,246
  113
  Kaduwela
  Padeniya.gif