ගෙයක් පේන්ට් කරන්න

Martin Garrix

Junior member
 • Sep 3, 2018
  94
  53
  18
  කාමර 3යි සාලෙයි කුස්සියයි තියෙන ගෙයක් පේන්ට් කරන්න කොච්චරක් තීන්ත යයිද? අවුරුදු අල්ලලා පේන්ට් කරලා දාන්න බැලුවෙ
   

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  6,478
  1
  10,444
  113
  Sri Lanka
  කාමර 3යි සාලෙයි කුස්සියයි තියෙන ගෙයක් පේන්ට් කරන්න කොච්චරක් තීන්ත යයිද? අවුරුදු අල්ලලා පේන්ට් කරලා දාන්න බැලුවෙ
  අවුරුද්දට ඔෆර්ස් හම්බ වෙයි..බලලා ගනින්..
   

  Blacq

  Well-known member
 • May 1, 2013
  409
  357
  63
  Guess
  depends on square feet
  Nippolac/causeway/kanzai 100-150 square feet from 1 liter
  Dulux - upto 200 square feet from 1 liter
   
  • Like
  Reactions: ltty head