ජංගියට ජංගිය න‍ොකියා මිසයිල‍ෙ කියන්නද?

chande

Well-known member
  • May 22, 2015
    1,126
    765
    113
    දැන්නම් මිනිස්සු දොහොත් මුදුන් දීලා 25000 දීලා යන්නේ. ඉස්සර දැන් අවුරුදු 12කට කලින් විතර ස්පීකරයක් බැඳගෙන ත්‍රීවීල් කට්ටකින් සල්ලි එකතු කරන්න ආවා අපේ පැත්තේ. 😅😅