තුවාල කෑලෑල්

don03

Well-known member
 • Mar 31, 2010
  1,958
  459
  83
  සිදාදියේ
  මචන්ලා, මේ වගේ තුවාල කෑලෑල් වලට කරන්න දෙයක් තියෙනවද? සම්පූර්නයෙන්ම නෑතත් කමක් නෑ ටිකක් හරි සුදු පාට අඩු කර ගන්න.

  kkkkkk.jpg
   

  charitha2011

  Well-known member
 • Jan 25, 2011
  9,205
  1
  19,952
  113
  Sri Lanka
  මචන්ලා, මේ වගේ තුවාල කෑලෑල් වලට කරන්න දෙයක් තියෙනවද? සම්පූර්නයෙන්ම නෑතත් කමක් නෑ ටිකක් හරි සුදු පාට අඩු කර ගන්න.

  kkkkkk.jpg
  ඔලිව් ඔයිල්
   
  • Love
  • Like
  Reactions: UKKU PUTHA and NRTG