දාඩිය දාල ඉද්දි උකන්න ආසයි.....

bornunlucky

Well-known member
 • Oct 31, 2018
  535
  476
  63


  ජිම් එකේ කෙල්ලො සෙල්ලම් කරනව බන් ලෙගින්ස්, ස්පෝට් බ්‍රා ගහල දාඩිය දාල තියෙනව බන් පට්ට. මට පට්ට ආසාවක් තියෙනව සුපිරියටම දාඩිය දාල තියෙන වෙලාවක ලෙගින්, ස්පෝට් බ්‍රා වගේ ඇගෙට ඇලෙන්න ඇඳල ඉන්න එකියක් නිරුවත් කරල ලේව කාල උකන්න බන්. දාඩිය පිටින්. වොෂ් එකක් දාල ගහනවට වඩා අමතු ලල් එකක් තියෙයි නේද බන්?
   
 • Apr 15, 2014
  1,997
  1,889
  113


  ජිම් එකේ කෙල්ලො සෙල්ලම් කරනව බන් ලෙගින්ස්, ස්පෝට් බ්‍රා ගහල දාඩිය දාල තියෙනව බන් පට්ට. මට පට්ට ආසාවක් තියෙනව සුපිරියටම දාඩිය දාල තියෙන වෙලාවක ලෙගින්, ස්පෝට් බ්‍රා වගේ ඇගෙට ඇලෙන්න ඇඳල ඉන්න එකියක් නිරුවත් කරල ලේව කාල උකන්න බන්. දාඩිය පිටින්. වොෂ් එකක් දාල ගහනවට වඩා අමතු ලල් එකක් තියෙයි නේද බන්?
  කිහිල්ල ගාවට ලෙවකාගෙන එනකොට තොගෙ නැගපු එක ආයෙ මක්කොරලවත් නග්ගගන්න බැරි ගාණට බහියි 😂 😃
   

  Erzo

  Well-known member
 • Aug 4, 2018
  3,402
  1,087
  113
  Heaven :p


  ජිම් එකේ කෙල්ලො සෙල්ලම් කරනව බන් ලෙගින්ස්, ස්පෝට් බ්‍රා ගහල දාඩිය දාල තියෙනව බන් පට්ට. මට පට්ට ආසාවක් තියෙනව සුපිරියටම දාඩිය දාල තියෙන වෙලාවක ලෙගින්, ස්පෝට් බ්‍රා වගේ ඇගෙට ඇලෙන්න ඇඳල ඉන්න එකියක් නිරුවත් කරල ලේව කාල උකන්න බන්. දාඩිය පිටින්. වොෂ් එකක් දාල ගහනවට වඩා අමතු ලල් එකක් තියෙයි නේද බන්?
  හ්ම් හ්ම් හ්ම් හරි හරි හරී
   
  • Haha
  Reactions: ewijesekara

  Fbfocus

  Well-known member
 • Nov 2, 2012
  1,554
  658
  113
  mata kalin hitapu kella balanna gedara gihin kavuruvath nathi velavak balala tholak danna lagata giyama karavala gadak ava. සන්සාරේ එපාවුනා :rofl::rofl::rofl:
   
  • Haha
  Reactions: ewijesekara