නමක් ගමක් නම් දන්නේ නෑ. ඒත් පට්ට ලස්සනයි

Pessimist

Well-known member
 • Mar 6, 2018
  21,126
  1,499
  113
  🌎

  :P :P
  Emma-Watson-Nice.jpg