නානසාර හොර ඔප්පු ලියය්

JAMJOOM

Well-known member
 • Apr 12, 2012
  3,088
  258
  83
  mage ewwatath reply karapan Mohammed nodakka wage yanda epa... :lol::lol:

  it`s no worth to reply.
  it`s just ur suggestion as most non believers curse.

  go and take one fresh copy of quran in sinhala.
  star to read carefully without any influence and always check to verse with the context of the situation which reveal.

  Hope you will find the truth like Mr. Arnoud van Doorn who is the producer of anti islam film called `FITNA`. finally who accept islam and last time performed HAJ.
  just think the person who propelled to make anti islam film came to islam, then for you ?? who knows???
   

  aruna47

  Well-known member
 • it`s no worth to reply.
  it`s just ur suggestion as most non believers curse.

  go and take one fresh copy of quran in sinhala.
  star to read carefully without any influence and always check to verse with the context of the situation which reveal.

  Hope you will find the truth like Mr. Arnoud van Doorn who is the producer of anti islam film called `FITNA`. finally who accept islam and last time performed HAJ.
  just think the person who propelled to make anti islam film came to islam, then for you ?? who knows???


  tumblr_kublw0WjYK1qatgjgo1_250.gif
   

  aruna47

  Well-known member
 • ruwanwellarocker

  Well-known member
 • May 19, 2010
  10,093
  1,913
  113
  Bevery Hills-90210
  it`s no worth to reply.
  it`s just ur suggestion as most non believers curse.

  go and take one fresh copy of quran in sinhala.
  star to read carefully without any influence and always check to verse with the context of the situation which reveal.

  Hope you will find the truth like Mr. Arnoud van Doorn who is the producer of anti islam film called `FITNA`. finally who accept islam and last time performed HAJ.
  just think the person who propelled to make anti islam film came to islam, then for you ?? who knows???


  listen up Mohammed...! It looks like you have a zero knowledge. Koran has 114 chapters, 6,236 verses. Of which 520 are directing violence or cruelty towards non Muslims. So ya Mohammed still try to prove here Islam is real peace..
  your humility already erased
  by Koranic teachings.

  "Killing non-Muslims kafir for the sake of Islam is not a sin. It is not at all a murder. It is the process of
  cleaning the earth for establishing the rule of Allah"

   
  Last edited:

  JAMJOOM

  Well-known member
 • Apr 12, 2012
  3,088
  258
  83
  listen up Mohammed...! It looks like you have a zero knowledge. Koran has 114 chapters, 6,236 verses. Of which 520 are directing violence or cruelty towards non Muslims. So ya Mohammed still try to prove here Islam is real peace..
  your humility already erased
  by Koranic teachings.

  "Killing non-Muslims kafir for the sake of Islam is not a sin. It is not at all a murder. It is the process of
  cleaning the earth for establishing the rule of Allah"

  sorry dear, ur sadly mistaken,
  as i said befor forget about your friends telling about this Quran.
  these not ur outputs , these are got from others.

  feel free to read quran ur self.

  IF finally Fitna film producer and director can correct knowledge of quran after reading it with free mind why not you???

  think twice and do it.
  forget about others criticism about it, which you wrote here.
   
  Last edited:

  aggregate

  Well-known member
 • Jun 8, 2011
  8,428
  5,989
  113
  මෙයත් සල්ලි අරන් ආතල් ගන්න බුවෙක්ද?
   

  aruna47

  Well-known member
 • Rennsara bump

  කොනලස් ජූම් උබට හුගක් හිතේ අමාරුව ඇති නෙද පව් බන් උබ. කරුමෙට මුස්ලිම් වෙලා ඉපදිලා කොනත් කපාගෙන. කුරානේ කියල බොරුවක් අදහන එක. උබ හිතට එකගව කියපන්. අල්ලාහ් කියන්නේ දෙවියා නම් ඇයි මේ ලෝකෙට ඥානසාර මැව්වේ, බෞද්ධයෝ මැව්වේ? ඔක්කොමලා මුස්ලිම් කරන්න තිබ්බා නේ. අල්ලාහ් ලෝකේ මැව්වා නම්. අල්ලාහ් කවද්ද ඉපදුනේ කවද්ද මුහුම්මඩ් නබි ඉපදුනේ? කවද්ද??? උත්තර කෝ මෙව්වට. පව් බන් කොනකජුම් උබ. උබේ අම්මව මට හැමදාම විකුනනවා රත්තරන් ඉල්ලුවහම උට දෙනවා :( බඩුවක් කියලා ජෙනරේටර් එකක්ද :lol:
   

  ruwanwellarocker

  Well-known member
 • May 19, 2010
  10,093
  1,913
  113
  Bevery Hills-90210
  sorry dear, ur sadly mistaken,
  as i said befor forget about your friends telling about this Quran.
  these not ur outputs , these are got from others.

  feel free to read quran ur self.

  IF finally Fitna film producer and director can correct knowledge of quran after reading it with free mind why not you???

  think twice and do it.
  forget about others criticism about it, which you wrote here.

  ok ya Mohammed,... I truly hate pedophilia & that old sick bastard of an unknown father too(sal,prophet). So I don't need Quran & Islam. This man,Muhamad, calls himself a 'prophet' to justify all his crimes of looting, raping, sodomizing, plundering, robbing, pedophilia and every kinda crime under the sun.
  pathetic asswipe pls feel free to cry like a
  little bitch no one give a shits.... :) you don't have rights to criticize BBS......
   

  JAMJOOM

  Well-known member
 • Apr 12, 2012
  3,088
  258
  83
  ok ya Mohammed,... I truly hate pedophilia & that old sick bastard of an unknown father too(sal,prophet). So I don't need Quran & Islam. This man,Muhamad, calls himself a 'prophet' to justify all his crimes of looting, raping, sodomizing, plundering, robbing, pedophilia and every kinda crime under the sun.
  pathetic asswipe pls feel free to cry like a
  little bitch no one give a shits.... :) you don't have rights to criticize BBS......

  Don't worry
  Read Quran.