නිධානයක් මත හිඳ හිඟාකන හංගේරියාව - වළපල්ල&#349

Don GasCan

Well-known member
 • Nov 3, 2010
  26,520
  32,975
  113
  සේදවත්ත
  නිවටෙයෙක් ජනාධිපති කරල පොන්නයෙක් අගමැති කර ගන්න මොන රටටත් අත් වෙන්නෙ ඔය ඉරණම තමයි...

  මුන්ගේ නම් ඉනේ රජ පුටුවේ ඉදන් හොරාකන උන් වගේ .