නිවැරදිව බුද්ධ වන්දනාවක් කරගන්නා ආකාරය

Amith0424

Well-known member
 • Oct 27, 2010
  6,912
  12,881
  113
  ℒ𝓸𝓬𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

  නිවැරදිව බුද්ධ වන්දනාවක් කරගන්නා ආකාරය​

  ???

  පස්සෙ දැක්කෙ බුද්ධ පූජාවක්ද හදන්නෙ මේ?
   
  • Love
  Reactions: Aperahata

  Aperahata

  Well-known member
 • Dec 31, 2020
  245
  479
  63

  නිවැරදිව බුද්ධ වන්දනාවක් කරගන්නා ආකාරය​

  ???

  පස්සෙ දැක්කෙ බුද්ධ පූජාවක්ද හදන්නෙ මේ?
  නැ හවස බුද්ධ වන්දනාව
   
  • Like
  Reactions: Amith0424

  Rontmir

  Well-known member
 • May 27, 2021
  7,166
  10,882
  113
  මහනුවර
  Happy birthday little one.. 🎉 🎁
  May god bless you.

  හරීම ලස්සනයි මේ පූජාව. සුරුවමත් හරිම ලස්සනයි. ගතා කියන කෑල්ලත් දාන්න පුලුවන්නම්. 💕