නෙලා ගැනුමට නොහැකි වූවද...

Ameesha2

Well-known member
 • May 17, 2011
  658
  1,815
  93
  colombo


  නෙලා ගැනුමට නොහැකි වූවද
  අත්හැරීමත් නොවේ ප්‍රේමය
  බලා දුර හිඳ කතා නොකරම
  සුසුම් පපුවක හිර කිරීමය

  ඇස් පනාපිට බිඳුනු හීනෙක
  ලොවට රහසින් සැරි සැරීමය
  හිත් පුරා හිඳිනට වරම් නැති
  සොඳුරු සයනෙක නිදි වැරීමය

  ළඟ ඉඳන් ආදරෙන් මිමිනූ
  පැරණි පෙම්බස් සිහි කිරීමය
  පණ පිටින් මුළු සිරුර දන් දී
  එකම හිතකට ලොබ බැඳීමය