පළමු දඩයම

PMUB

Well-known member
 • Apr 7, 2012
  8,348
  517
  113
  da gedara
  යහපාලනයේ පළමු මාධ්‍ය දඩයම අරඹයි​

  63989_858567797514072_3006961001653141649_n.png
   

  Radioactive

  Member
  Jul 22, 2014
  10,313
  728
  0
  මම නම් කැමති නෑ ඔය ගෑණිට. මාධ්‍යයවේදියෙක් ලග තියෙන කිසිම ප්‍රිය මනාප ගතියක් නෑ, ගහගන්න වගේ කථාව.
   

  ^Buddhika^

  Member
  Jun 8, 2013
  20,233
  1,762
  0
  මම නම් කැමති නෑ ඔය ගෑණිට. මාධ්‍යයවේදියෙක් ලග තියෙන කිසිම ප්‍රිය මනාප ගතියක් නෑ, ගහගන්න වගේ කථාව.

  :yes:
   

  -LotusMoon-

  Member
  Jan 16, 2014
  3,702
  433
  0
  -мσσи-
  මම නම් කැමති නෑ ඔය ගෑණිට. මාධ්‍යයවේදියෙක් ලග තියෙන කිසිම ප්‍රිය මනාප ගතියක් නෑ, ගහගන්න වගේ කථාව.

  Eya kale political program ekakne, ekata sudusu e widiya thamai ithin.. :D