පිටරට සුවන්ද හම්බ උනා

Honey Bunch

Well-known member
 • Nov 24, 2018
  6,266
  9,280
  113
  Kandy
  Screenshot_2021-11-06-13-30-39-329_com.facebook.katana.jpg
   

  chirantha19890821

  Well-known member
 • Apr 21, 2009
  6,734
  8,718
  113
  Dubai, UAE
  ඕකේ සුවදට වඩා වැඩි යකෝ පිටරට සුවද ත්‍රේඩ් එකෙන් පුරා දස වසරක් දීපු ආතල් 😆😆😆
  අනේද කියන්නේ... මතක් වෙන්න වෙන්න හිනා යනවා කියාන්කෝ... :ROFLMAO: :ROFLMAO:
   

  Master malli

  Well-known member
 • Jun 4, 2018
  11,765
  10,814
  113
  ආශික්ලන්තෙ
  ඕකේ සුවදට වඩා වැඩි යකෝ පිටරට සුවද ත්‍රේඩ් එකෙන් පුරා දස වසරක් දීපු ආතල් 😆😆😆
  අනිවාර්යයෙන් ඒ ත්‍රෙඩ් එක බලල හදන්න ඇත්තෙ