පියුමි හංසමාලිට අකමැතිද?

යාළුවා

Well-known member
 • Jul 5, 2013
  18,644
  1,315
  113
  34
  මීගමුව
  ඔච්චර පත ගෙඩි නෑ ඔකිට උබල ඔපේට රැවටෙන්නේ :lol::lol::lol:
  හිටහන් කෝ නෝනට මාට්ටු කරන්න වේසාමාලි පස්සෙ යන්න :lol::lol:
  කොයි හුට්ටට් එකයි කියල හිතෙනව ගියාට පස්සෙ :dull: