පොහොට්ටු මිම් -Mega Thread

War Fighter

Well-known member
 • Mar 22, 2017
  3,034
  6,437
  113
  245775287_3090270691252760_2188987043380546889_n.jpg
   

  kasun090354t

  Well-known member
 • Aug 21, 2011
  6,744
  8,936
  113
  කෑගල්ල
  • Haha
  Reactions: Jim_Moriarty

  u_make_me_sick_

  Well-known member
 • Oct 1, 2011
  8,733
  2,947
  113
  246024151_10158824899983740_2010721857733112630_n.jpg


  මම හිතන්නේ මේ යකාව අයියා පොල්ලෙ තියන් ගිහින් තියෙන්නේ වගේ....මෙයාට පදින්න එක්ස්පීරියන්ස් නෑ වගේ...