පොහොට්ටු මිම් -Mega Thread

ElaBaba

Well-known member
 • Jun 8, 2018
  2,837
  2,994
  113
  NWP
  241564429_3835040289930496_6867541069931236477_n.jpg
   

  YESno

  Well-known member
 • Oct 21, 2020
  2,039
  4,256
  113
  රට සුරකින - රට බබලවන අපේ කාලයේ රජපස කුටුම්භය...😍🥰😻
  (ඡායාරූපයේ නැති අය අමනාප නොවන්න....)
  EKNMvNHUcAUKm3v.jpg
  ඊලඟ පාර චන්දෙ දෙන්නෙ පවුලක් නැති අනාත වඳ පොන්# යෙකුට.
  නැත්නම් මුන්ගෙ පවුල් වලට අපි කරගහන්න වෙනව.