බස් වල

saja

Well-known member
 • Jan 8, 2007
  13,134
  2
  6,589
  113
  Home Sweet Home
  pissu da ban ;),ada colombo giya , gedara awa , up and down both bus
  බස් එකේ යන්න ගමනක් තියෙනවා බස් වල වැක්සින් කාඩ් එක බලනවද වැක්සින් කරලද කියලා
   

  nevermindNevergiveup

  Well-known member
 • Jul 28, 2017
  8,346
  8,738
  113
  මැදමහනුවර
  කොන්දා : මාත්තයා වැක්සින් කාඩ් එක?

  මම : මේ තියෙන්නේ බලාගනිං !

  wc7v3rA.jpg