මල් Help (engagement flower bouquet)

banda065

Well-known member
 • Apr 20, 2007
  2,851
  2,015
  113
  මචන්ල කොටුවෙ මල් තියෙන එක මොකක්ද?
  engagement flower bouquet එකක් ගන්නයි ඕනි කොළඹ මහරගම අවට අඩුවට ගන්න පුලුවන් වෙනත් තැනක් උනත් කමක් නෑ.