මානසික ලෙඩෙක්

SLK_sri

Well-known member
 • Oct 27, 2018
  43,064
  44,783
  113
  මොකෝ උඹේ Threads Bump වෙන්නේ නැත්ද 🤣

  nehe bump wenna ona neha, nakamura bump karanawa
  meka balapalla, 2005 mahinda janapathi una heti


  https://elakiri.com/threads/mahinda...ata-weapons-ganna-salli-dunne-kawuda.2119946/

  @SLK_sri වරෙන්කො කැරියෝ හුකොලා ගන්න

  hukola ganna deyak neha, @N A K A M U R A hukagena iwarai

  meka balapalla 2005 mahida LTTE ekata salli dila janapathi una heti

  https://elakiri.com/threads/mahinda...ata-weapons-ganna-salli-dunne-kawuda.2119946/
  ------ Post added on Sep 9, 2023 at 5:38 PM

  පර දෙමලා හූ
  meka balapalla 2005 mahida LTTE ekata salli dila janapathi una heti

  https://elakiri.com/threads/mahinda...ata-weapons-ganna-salli-dunne-kawuda.2119946/
  ------ Post added on Sep 9, 2023 at 5:39 PM
   

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  52,068
  39,856
  113
  මාලඹේ
  nehe bump wenna ona neha, nakamura bump karanawa
  meka balapalla, 2005 mahinda janapathi una heti


  https://elakiri.com/threads/mahinda...ata-weapons-ganna-salli-dunne-kawuda.2119946/  hukola ganna deyak neha, @N A K A M U R A hukagena iwarai

  meka balapalla 2005 mahida LTTE ekata salli dila janapathi una heti


  https://elakiri.com/threads/mahinda...ata-weapons-ganna-salli-dunne-kawuda.2119946/
  ------ Post added on Sep 9, 2023 at 5:38 PM


  meka balapalla 2005 mahida LTTE ekata salli dila janapathi una heti

  https://elakiri.com/threads/mahinda...ata-weapons-ganna-salli-dunne-kawuda.2119946/
  ------ Post added on Sep 9, 2023 at 5:39 PM
  උඹේ අම්මා මගේ බඩ උඩ නම් හැමදාම Bump වෙනවා 🤣
   

  SLK_sri

  Well-known member
 • Oct 27, 2018
  43,064
  44,783
  113