මැස්සෝ ඉන්නවට විසදුමක් කියන්න

RottenCOLT

Well-known member
 • Oct 9, 2011
  22,850
  8,682
  113
  Colombo
  • Like
  Reactions: JokerFan and kinkon

  Xi Jinping

  Well-known member
 • Jan 26, 2022
  8,236
  17,224
  113
  Erozan's Mom's room
  ගෙවල් පැත්තේ කුකුල් කොටු උරු කොටු එහෙම තියෙනවාද ? මැස්සෝ එන්නේ කොහෙන්ද බලපන්.