මුං ඇට මිල කියද?

Thu Nodakin

Well-known member
 • Nov 25, 2016
  1,015
  1,254
  113
  මේකේ කොහෙද බන් තොග ගන්න එවුන්. කිලෝ එකේ ගාන අහන එවුන් නම් ඉදිවී සැහෙන්න.
   

  N A K A M U R A

  Well-known member
 • Apr 10, 2018
  11,823
  13,936
  113
  日本
  රුපියල් 800 යි @erozan අම්මගේ කඩේ
  රුපියල් 810 @N A K A M U R A කඩේ
  ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 6 @nicjosh83 ගැනිගේ කඩේ

  පුක කළු සුද්දා මුං අැටද ගිලින්නේ.. quinoa කාපං හිඟන්නො.තොට ලැජ්ජ සුද්දට පුක දිදී මුං අැට ගිලින්න.:lol: