මුහම්මද්ගේ.වැඩ2

huakbar

Member
Mar 22, 2013
384
56
0
මුහම්මද්ගේ.වැඩ2

මේ ලිපියට පාදක වෙච්ච හැඩිත් සහ සුරාත් සියල්ලම පහත දක්වලා තියෙනවා.

අද හෙළි දරවු කරන්නේ ජුවයිරියා ගැන. ඇය මේ මහළු කාමාශක්තයාගේ තවත් අහිංසක ගොදුරක්. ජුවරියා පිළිබඳව කතාව සඳහන් වෙන්නේ අල් බුකාරි ගෙ හැඩිත් වල 3.46.717 හි.
Volume 3, Book 46, Number 717: Narrated Ibn Aun: I wrote a letter to Nafi and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn ‘Umar had told him the above narration and that Ibn ‘Umar was in that army.
මෙහිදී ඉබ්න් ඖන් කියා සිටින්නේ නෆී නම් මුහම්මද් අනුගාමිකයා තමන්ට ලිය එවූ පුවතක් ගැන. මුහම්මද හදිසියේමේ බානු මුස්තලීක් නම් රාජධානියට පහර එල්ල කල බව කියවෙනවා. මේ පහර දීම සිදු වෙන්නේ බොහූ මුස්ලිම් අය කියන්නා වගේ ආත්මාරක්ෂාවට නෙවෙයි. බානු මුස්තලීක් හි වැසියන් ගව්යන්ට වතුර පොවමින් සිටින වෙලාවක තමයි මුහම්මද් කඩා පැනලා ඔවුන්ට පහර දෙන්නේ. එම කණ්ඩායමේ පිරිමින් මරා දැමීමෙන් අනතුරුව, ගැහැණුන් හා ළමුන් වහලුන් ලෙස ගත් බව මෙහි කියවෙනවා. බලන්න, ළමයිනුත් වහලුන් හැටියට ගන්නේ මොන වක්තෲ වරයෙක්ද? සමහර විට වහලුන් ලෙස ගත් මේ දරුවන්ගෙන් සමහරක් පවා මුදම්මද නම් ළමා අපචාරකයාට ගොදුරු වෙන්න ඇති. තමන්ගේ පියා, සහෝදරයන් හා සමහර විට ස්වාමියා මරා දැමීමෙන් අනතුරුව අසරණ වූ ජුවයිරියාව මුහම්මද ලඟට ගන්නවා. තම නෑයන් මිය යාමෙන් වැලපෙන මේ කාන්තාව ඔහු අල්ලාගේ නාමයෙන් ඉන්පසු දූෂණය කරනවා. සෆ්ෆියා එක්ක සංසංදනය කරද්දී සාෆියා ජුවයිරියාට වඩා වාසනාවන්තයි. මොකද මහළු කාමාතුරයා ඇය දූෂණය කලේ දින තුනකට පස්සේ. ඒ කාමාතුරයගේ හොඳ කමක් නිසා නෙවෙයි සාෆියාට ඔසප් වීම සෑදී තිබුණු නිසා. නමුත් ජුවයිරියාව මුහම්මද් එදාම ඇඳට අරගෙන දූෂණය කරනවා. මෙලෙස යටත් කොට ගන්න ගැහැණුන් හා ලිංගිකව එක් වීමට ඒ ගැහැණුන්ගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය නෑ. වෙනෙකක් තියා මුස්ලිම් සැමියාට තම මුස්ලිම් බිරිඳ සමග එක්වීමට පවා ඇගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය නෑ. මේකෙන්ම පේනවා ඉස්ලාම් ආගමේ ස්ත්‍රී දූෂණය අනුමත කර තිබෙන බව.
මේ අතර සවුදි අරාබියානු විවාහ නිලධරයෙක් අවුරුදු 12ක දැරියක් විවාහ කරගෙන!.


ulfa.jpg


විවාහ නීති ගැන මේ පුද්ගලයා දන්නේ නැති බව කියන්න බෑ. ඔන්න ඉස්ලාම් ආගමේ දරුවන්ට සලකන ආකාරය!